Pārlekt uz galveno saturu

Zemes ierīcības specialitātei – 75 gadu jubileja

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai atzīmētu zemes ierīcības specialitātes 75 gadu jubileju, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) Vides un būvzinātņu fakultāte (Akadēmijas iela 19, Jelgava) 23. septembrī no plkst. 16.00 aicina ikvienu absolventu pievienoties svētku jubilejas svinīgā pasākumā un salidojumā.

Zemes ierīcības speciālisti visos laikos ir rūpējušies par racionālu zemes sadalīšanu un izmantošanu, tikai gadu gaitā, mainoties uzdevumiem tautsaimniecībā un zemes politikā, mainījušies arī studiju kursi un to saturs. Padomju varas noteiktā slepenības režīma dēļ lielas grūtības sagādāja objektīvas informācijas, kā arī plānu kartogrāfisko materiālu izmantošana studentu apmācībā un darbā. Līdz ar neatkarības atjaunošanu zemes ierīcības specialitātes absolventi, kā arī studenti iesaistījās jauno zemnieku saimniecību robežu nospraušanā, uzmērīšanā un citos zemes reformas darbos, studiju procesā būtiski palielinājies tiesisko kursu īpatsvars. Tāpat būtiski mainījies studiju tehniskais aprīkojums – pamazām vecos mērniecības instrumentus nomainījuši elektroniskie un visi projektēšanas darbi tiek veikti ar datortehnikas un programmatūras palīdzību. Plaši attīstījusies arī starptautiskā sadarbība.

Svinīgā pasākuma atklāšana plānota Vides un būvzinātņu fakultātē no plkst. 16.00, kad notiks dalībnieku pulcēšanās, iepazīšanās ar fakultāti un katedru, jubilejas svinīgā daļa un apsveikumu pieņemšana (P. Bušmaņa auditorija), savukārt turpinājumā no plkst. 19.00 gaidāma bijušo studiju biedru, pasniedzēju un darbinieku tikšanās, kā arī balle (groziņu vakars).

Salidojuma dalībnieki aicināti reģistrēties līdz 16. septembrim (izvēloties kādu no sev ērtākajiem veidiem) - zvanot pa tālruņa numuriem: 63026152 (katedra), 26566331 (Māris Virkavs), rakstot e-pastā: jolanta.luksa@llu.lv, inese.mengote@llu.lv vai aizpildot elektronisko pieteikšanās formu. Norādītie dati pieteikuma formā tiks izmantoti tikai saziņai ar dalībniekiem. 

Dalības maksa no 10. septembrim un salidojuma dienā - 30 eiro. Lūgums dalības maksu pārskaitīt pasākuma koordinatora Māra Virkava kontā nr. LV31UNLA0050005481084 (SEB Banka), maksājuma mērķis  – Dalība 23.09.2022. Zemes ierīcības specialitātei 75 (vārds, uzvārds, par ko tiek maksāts). Dalības maksa salidojuma dienā – 30 eiro. Svarīgi! Dalības maksu nepiemēro pirmo 20 izlaidumu (no 1951. gada līdz 1971. gadam) absolventiem.

Pirmo reizi zemes ierīcības studijas toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (šobrīd LBTU) topošie inženieri - zemes ierīkotāji uzsāka 1947. gadā. Savukārt Zemes ierīcības fakultāte dibināta, apvienojoties ar 1948. gadā nodibināto Hidromeliorācijas fakultāti. 1984. gadā fakultāte ieguva jaunu nosaukumu - Lauku celtniecības fakultāte, bet 1992. gadā tā kļuva par Lauku inženieru fakultāti un kopš 2016. gada tās nosaukums ir Vides un būvzinātņu fakultāte. 

Papildus informācija par jubilejas pasākumu: Māris Virkavs, tālruņa numuri: 63026452 vai 26566331, e-pasts: maris.virkavs@llu.lv.

Pasākuma programma

Foto

 

Pievienots 07/09/2022