Pārlekt uz galveno saturu

Kazimira Špoģa stipendija

Pieteikšanās termiņi
pieteikšanās noslēgusies
Stipendijas veids
Attīstības fonda stipendija
Fakultātes
Ekonomikas un sabiedrības attīstības
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
līdz 400 EUR (vienreizēja izmaksa)
Stipendiju skaits
2
Stipendijas izmaksa
vienreizēja
Stipendijas nolikums
Papildus informācija

Prof. K.Špoģa stipendijas mecenāti ir Kazimirs un Helēna Špoģi.  LLU Attīstības fondā 2011. gada 1. martā   ir dibināta prof. K.Špoģa stipendijas programma.

Prof. K.Špoģa stipendijai var pretendēt LLU pilna laika un nepilna laika doktora studiju programmas Agrārā un reģionālā ekonomika beidzēji, kas sekmīgi aizstāvējuši Agrārās un reģionālās ekonomikas Promocijas padomē promocijas darbu, atbilstoši Agrārās ekonomikas apakšnozarei. Stipendijai var pretendēt ne vēlāk kā trīs gadus pēc doktora grāda iegūšanas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti elektroniski  LLU Attīstības fondā (attistibasfonds@llu.lv):

  1. motivācijas pieteikumu brīvā formā;
  2. dzīves aprakstu (CV);
  3. aizstāvētā Promocijas darba kopsavilkumu.
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017