Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas stipendija

Pieteikšanās termiņi
pavasara semestrī
Stipendijas veids
LBTU attīstības fonda stipendija
Fakultātes
Meža
Ekonomikas un sabiedrības attīstības
Lauksaimniecības
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
500 EUR (vienreizēja izmaksa)
Stipendiju skaits
2
Stipendijas izmaksa
vienreizēja
Stipendijas nolikums
Papildus informācija

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) maģistra studijās studējošo(-os), veicinot zinātniskās un pētnieciskās aktivitātes.

Prasības stipendijas pretendentiem:

1. Stipendijai var pretendēt:

1.1. Maģistrs vai doktors, kurš noslēguma darbu izstrādājis un sekmīgi aizstāvējis par LLKA aktuālajām tēmām;

1.2. doktorants, kurš veic pētījumus un publicē rakstus Web of Science vai Scopus datubāzēs par LLKA aktuālajām tēmām.

LLKA aktuālās tēmas:

  • Lauksaimniecības kooperatīvu veidošanās vēsture un ietekme uz lauksaimniecības attīstību Latvijā. Attīstības iespējas, ņemot vērā citu Eiropas Savienības valstu pieredzi.
  • Mežsaimniecības kooperatīvu veidošanās vēsture un loma mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanā. Attīstības iespējas, ņemot vērā citu Eiropas Savienības valstu pieredzi.
  • Lauksaimnieku kooperatīvu iesaiste pievienotās vērtības radīšanā, izvērtējot ieguvumus un riskus no to dalības pārtikas ķēdēs. Attīstības iespējas, ņemot vērā citu Eiropas Savienības valstu pieredzi.
  • Lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu veidi, izvērtējot riskus un ieguvumus, kā arī piedāvājot jaunus sadarbības modeļus un virzienus

2. Pretendents minēto tēmu ietvaros izstrādā savu maģistra/doktora darbu, iepriekš to saskaņojot ar LLKA vai doktorants, kuram ir pētījumi un publicēti raksti Web of Science vai Scopus datubāzēs par minētajām tēmām.

3. Stipendijai atkārtoti var pretendēt pēc diviem gadiem, izvēlēto tēmu saskaņojot ar LLKA.

Stipendijai pieteikties var šeit .

 

Statuss
Neaktīvs
Pievienots 08/08/2019