Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Kaspars Abramenko vieslektors Vides un ūdenssaimniecības katedra 63029908 502
2. Kaspars Abramenko pētnieks Vides un ūdenssaimniecības katedra 63029908 502
3. Laima Bērziņa viesdocente Vides un ūdenssaimniecības katedra 63005707 457
4. Laima Bērziņa vadošā pētniece Vides un ūdenssaimniecības katedra 63005707 457
5. Olga Frolova vieslektore Vides un ūdenssaimniecības katedra 63029908 502
6. Olga Frolova vecākā laborante Vides un ūdenssaimniecības katedra 63029908 502
7. Jānis Gertners vecākais laborants Vides un ūdenssaimniecības katedra 63029908 502
8. Linda Grinberga laboratorijas vadītāja Vides un ūdenssaimniecības katedra
9. Linda Grinberga pētniece Vides un ūdenssaimniecības katedra
10. Linda Grinberga vieslektore Vides un ūdenssaimniecības katedra
11. Inga Grīnfelde viesdocente Vides un ūdenssaimniecības katedra 63029908 502
12. Viesturs Jansons profesors (Emeritus) Vides un ūdenssaimniecības katedra 20272442, 63029908 502
13. Uldis Kļaviņš viesdocents Vides un ūdenssaimniecības katedra 63029908 502
14. Ainis Lagzdiņš vadošais pētnieks Vides un ūdenssaimniecības katedra 63029908 502
15. Ainis Lagzdiņš profesors Vides un ūdenssaimniecības katedra 63029908 502