Pārlekt uz galveno saturu

Studē lauksaimniecību un iegūst VAAD apliecības

Šogad pirmo reizi LLU Lauksaimniecības fakultātes studentiem studiju procesā dota iespēja iegūt Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izsniegto apliecību “Profesionālā augu aizsardzības lietotāju apliecība darbam ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem”, kārtojot VAAD eksāmenu universitātē. Šāda aktivitāte būtiski atvieglo topošo lauksaimniecības speciālistu turpmāko profesionālo darbību dažādos ar augu aizsardzības pasākumu izmantošanu saistītos uzņēmumos.

„Līdz šim studentiem nebija iespēja saņemt apliecības tūlīt pēc Augu aizsardzības kursu beigām fakultātē. Taču šī gada 10. aprīlī VAAD tika pieņemts lēmums, pamatojoties uz Lauksaimniecības fakultātes iesniegumu, kas apliecina, ka Lauksaimniecības fakultātē apgūtie studiju kursi ļauj kārtot VAAD eksāmenu bez papildus kursu apmeklēšanas. Tā kā studenti vasaras sākumā dodas studiju praksēs, šādas apliecības iegūšana ir būtiska priekšrocība, strādājot lauksaimniecības uzņēmumos,” stāsta LF asociētā profesore Gunita Birmšteine.

Apliecības pēc eksāmena jūnija sākumā saņēma Lauksaimniecības fakultātes 3. kursa studentiem, kuri studiju laikā sekmīgi nokārtojuši studiju kursus „Laukkopība”, „Entomoloģija”, „Fitopatoloģija” un „Augu aizsardzība”.

Kā informē VAAD, profesionālais otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs ir persona, kura savā profesionālajā darbībā lieto pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus (AAL) vai izsmidzina AAL no gaisa. Lai iegūtu šādu statusu, personām ir jāpiedalās apmācībās un jākārto eksāmens.

Eksāmenu studenti, kā arī citi interesenti kārto atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”.

Augu aizsardzība Latvijā ir reglamentēta normatīvajos aktos, lai noteiktu fizisko un juridisko personu darbību augu aizsardzības jomā, nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā un Eiropas Savienībā, kā arī panāktu, lai augu aizsardzības pasākumi un augu aizsardzības līdzekļi neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, to sugu dzīvniekiem, kurus cilvēks audzē vai izmanto uzturā, un vidi, novērstu augu aizsardzības līdzekļu atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī virs pieļautajām normām.

Pievienots 10/06/2018