Pārlekt uz galveno saturu

Diplomus saņēmuši jaunie zinātņu doktori

Attēla autors: Ruslans Antropovs

Tradicionāli promocijas darbus aizstāvējušie jaunie zinātņu doktori LLU tiek sveikti vienu reizi gadā - ziemas sākumā, kad universitātē norisinās svinīgā Konventa sēde. 2018. gads ir īpašs, jo doktori tika sveikti Konventā, kas bija veltīts lauksaimniecības augstākās izglītības un LLU 155 gadu jubilejai.

Šogad Konventā 19. decembrī sveica 14 LLU jaunos doktorus, kuri promocijas darbus aizstāvējuši no 2017. gada izskaņas līdz 2018. gada oktobrim. Jaunie doktori saņēma doktora grādu apliecinošo diplomu un īpašu doktora šalli, kas apliecina viņu piederību plašajai LLU doktoru saimei.

Doktora grāda ieguvēji, kuri pārstāv dažādas zinātņu nozares (promocijas darbu aizstāvēšanas secībā):  

Dr.agr. Oskars Balodis. Promocijas darbs “Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas rapša (Brassica napus L.) augšanu un attīstību”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.agr. Zinta Gaile.

Dr.med.vet. Inga Pigiņka-Vjačeslavova. Promocijas darbs “Ar Cirkovīrusu-2 inficētu sivēnu limfmezglu reaktivitāte”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.habil.biol. Edīte Birģele.

Dr.agr. Jānis Gailis. Promocijas darbs “Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības indikatori kviešu sējumos”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.habil.agr. Ināra Turka.

Dr.agr. Anda Liniņa. Promocijas darbs “Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) graudu tehnoloģiskajām īpašībām”. Zinātniskais vadītājs vadošais pētnieks, Dr.habil.agr. Antons Ruža, zinātniskā konsultante asociētā profesore, Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga.

Dr.med.vet. Inga Eizenberga. Promocijas darbs “Psihrotrofo patogēnu un higiēnas indikatormikroorganismu izplatība zivīs eitrofos ezeros un mazumtirdzniecībā Latvijā”. Zinātniskais vadītājs profesors, Dr.med.vet. Aivars Bērziņš.

Dr.paed. Iveta Kokle-Narbuta. Promocijas darbs “Ģimeņu izglītība bērnu ar speciālām vajadzībām dzīves kvalitātes pilnveidei”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.paed. Baiba Briede.

Dr.oec. Arnis Lēnerts. Promocijas darbs “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. Irina Pilvere.

Dr.sc.ing. Ivo Līdums. Promocijas darbs “Dehidrēta rudzu maizes kvasa ieguve un kvalitāte”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa.

Dr.sc.ing. Gaļina Zvaigzne. Promocijas darbs “UHT apstrādes ietekme uz bioaktīvajām vielām un antioksidantu aktivitāti apelsīnu un smiltsērkšķu sulās”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa.

Dr.sc.ing. Aija Ruzaiķe. Promocijas darbs “Fleksiblajā iepakojumā termiski apstrādātu kartupeļu ēdienu kvalitāte uzglabāšanas laikā”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava.

Dr.agr. Rasma Platače. Promocijas darbs “Zālaugu biomasas ieguve cietā kurināmā ražošanai”. Zinātniskais vadītājs profesors, Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs.

Dr.sc.ing. Kristīna Antoņenko. Promocijas darbs “Mikroelementu ietekme uz rudzu iesala kvalitāti”. Zinātniskais vadītājs profesors, Dr.chem. Viesturs Kreicbergs.

Dr.med.vet. Gundega Gulbe. Promocijas darbs “Mikroorganismu klātbūtne govs (Bos primigenius taurus) pienā bioloģiskajā lauksaimniecībā un dabīgu vielu ietekme uz govīm ar subklīnisko mastītu”. Zinātniskā vadītāja profesore, Dr.med.vet. Anda Valdovska.

Dr.paed. Sandra Īriste. Promocijas darbs “Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvērtēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē”. Zinātniskā vadītāja asociētā profesore, Dr.paed. Irēna Katane.

2018. gada nogalē promocijas darbus LLU aizstāvēja vairāki citi jaunie doktori, taču tos sveiks 2019. gada decembrī.

Pievienots 02/01/2019