Pārlekt uz galveno saturu

LLU mācībspēku veidota izglītības biedrība svin jubileju un aicina skolotājus uz semināru

30. jūlijā 10 gadu jubileju svinēja Jelgavā izveidotā biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs”, kurā iesaistījušies vairāki LLU un citu augstskolu mācībspēki un dažādu skolu skolotāji, lai savu pieredzi, kas iegūta starptautiskajās aktivitātēs, padarītu pieejamāku Latvijā un uzlabotu izglītības procesu gan universitātē, gan skolās.

“Izglītības inovāciju pārneses centra aktivitātes īsteno mācībspēki no LLU, Rīgas Tehniskās universitātes, Ventspils augstskolas un Latvijas Universitātes, kā arī skolotāji. Darbība šajos desmit gados noritējusi četros virzienos – informācijas pasākumi sabiedrībā, pētniecība, metodiskais darbs un izglītības projektu īstenošana. Informācijas pasākumos mūsu mērķa grupas ir divas – angļu valodas skolotāji un matemātikas skolotāji, kuriem regulāri organizējam seminārus un radošās darbnīcas. Savukārt mūsu pētniecības rezultāti ir apkopoti divās monogrāfijās, kuru redaktore ir LLU Izglītības un mājsaimniecības institūta (IMI) direktore Nataļja Vronska. Projektu ietvaros veiktie pētījumi ir bijis pamats vairākām zinātniskajām publikācijām un prezentācijām starptautiskās konferencēs. Projektos gūto pieredzi un izstrādātos materiālus cenšamies izdot grāmatās un tos var izmantot dažādas sociālas grupas, tai skaitā pieaugušo izglītībā par finanšu pratību, karjeras veidošanu, problēmu risināšanu, pilsonisko līdzdalību, vides ilgtspējību. LLU mācībspēki - IMI direktore Nataļja Vronska un Vadības sistēmu katedras lektore Jeļena Koroļova - ir līdzautores rokasgrāmatai par izaicinājumiem pieaugušo izglītotājiem,” atskatoties uz darbības 10 gadiem stāsta biedrības valdes priekšsēdētāja Anna Vintere.

Biedrība ir kā platforma sadarbībai starp zinātniekiem un praktiķiem, dažādām organizācijām un kultūrām. Jau pāris gadus tā ir arī Latvijas Pilsoniskās alianses biedre.

Jautājot, kāpēc universitāšu mācībspēki iesaistījušies biedrībā, A. Vintere skaidro, ka tas ir viņu brīvais laiks un brīvprātīgais darbs, kas dod dažādas iespējas doties uz citām valstīm, iepazīt to kultūru, iepazīt dažādas izglītības sistēmas, profesionāli pilnveidoties un arī iegūt materiālus zinātnisko rakstu sagatavošanai.

Desmit gadu darbības laikā Izglītības inovāciju pārneses centrs kopumā īstenojis 18 starptautiskos projektus un piesaistījis aptuveni 50 partnerus no dažādām valstīm. A. Vintere atklāj, ka centrs īpaši lepojas ar vienu no īstenotajiem starptautiskajiem projektiem “Sadarbība iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgas attīstības un labklājības kontekstā” (MathPRO), kas savulaik ieguvis Ziemeļu Ministru padomes “Nordplus” programmas projektu kvalitātes balvu “Ziemeļu gaisma”. Turklāt tā ietvaros arī tapusi monogrāfija par iedzīvotāju matemātikas vajadzībām, kuras sagatavošanā iesaistījās ne tikai mācībspēki no Latvijas augstskolām (RTU un Ventspils Augstskola), bet arī no Aleksandra Stulginska universitātes un Tartu Dzīvības zinātņu universitātes.

Projektu ietvaros sagatavotie mācību materiāli publicēti zinātniskajās monogrāfijās, mācību grāmatās un līdzekļos, kas ir atbalsts ne vien konkrētu mācību priekšmetu skolotājiem, bet jebkuram interesentam, kurš vēlas pilnveidot savu personību un iegūt jaunas zināšanas. Tāpat izdoti arī mācību līdzekļi augstākās matemātikas apguvei, ko studijās izmanto Latvijas universitāšu studenti.

Šī gada devums ir “Mācību programma un metodiskie materiāli problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai personas veiktspējas sekmēšanai”, kas savus atvēršanas svētkus piedzīvoja 28. jūnijā. Matemātikas katedras profesore Anda Zeidmane un Datoru sistēmu katedras asociētā profesore Tatjana Rubina, strādājot kopā ar praktiķiem no četrām pieaugušo izglītības organizācijām, grāmatā apkopojušas dažādu valstu pieredzi, kā arī aprakstījušas stratēģijas un metodes, kas ļauj uzlabot personīgo veiktspēju.

Šobrīd tiek sagatavota grāmata “Metodoloģija mākslas un drāmas metodes izmantošanai darbā ar riska grupas skolēniem”, kuras redaktore ir Nataļja Vronska.

Turpinot centra sadarbību ar LLU IMI, 20. septembrī skolotāji tiek aicināti piedalīties seminārā par mākslas un drāmas metodes izmantošanu, kurā būs iespēja iegūt zināšanas par šīs metodes pielietošanu skolās un tikties ar grāmatas autorēm. Tāpat plānota arī dienas nometne 7.-9. klašu skolēniem matemātikā radošuma sekmēšanai, kas norisināsies no 20. – 23. augustam, vidusskolas atkārtojuma kurss matemātikā LLU studentiem, kas sāksies no 13. septembra, un apmācība par dizaina domāšanu problēmu risināšanai un jaunu risinājumu meklēšanai. Vairāk informāciju par semināru un citām aktivitātēm var iegūt, sazinoties ar Annu Vinteri (iipc@tl.lv).

Biedrība izsaka pateicību LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekānam Gatim Vītolam, Valodu centram un tā vadītājai Inesei Ozolai, Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtam un tā direktorēm Nataļjai Vronskai un Baibai Briedei, rektora palīdzei Gundegai Stradiņai un muzeja vadītājai Gintai Linītei par atbalstu biedrības aktivitāšu īstenošanā.

Pievienots 31/07/2019