Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Altum un Jelgavas pilsētas dome apbalvo LLU labākos maģistra darbus

Ik gadu Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) apbalvo maģistrus, kuru veiktie pētījumi veltīti lauku attīstības veicināšanai un Jelgavas un Zemgales reģionam nozīmīgu tēmu izpētei. Šogad kā labākās maģistra darbu autores novērtētas trīs jaunās universitātes maģistres. Viņas saņēma Attīstības finanšu institūcija “Altum” balvu un Jelgavas pilsētas domes balvu. Laureātu sveikšana norisinājās 18. decembrī LLU svinīgajā Konventa sēdē.

Attīstības finanšu institūcijas “Altum” balva jau vairākus gadus tiek pasniegta jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos un pētījumiem, kas veicina lauku attīstību, to modernizāciju, uzņēmējdarbību, efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu.

2019. gada rudens kārtā “Altum” balva piešķirta diviem LLU izstrādātiem maģistra darbiem. Konkursā dalītu 1. un 2. vietu ieguva divas maģistres. Viena no tām ir Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģistre Elīna Irša, kas izstrādāja maģistra darbu “Nodokļu atvieglojumu izvērtējums lauksaimniecībā”. Darba zinātniskā vadītāja ir profesore Inguna Leibus.

Otra konkursa laureāte ir Pārtikas tehnoloģijas fakultātes maģistre Madara Bārtule, kas izstrādāja maģistra darbu “Bišu ziedputekšņu bioloģiski aktīvo vielu un nekaitīguma izvērtējums”. Darba zinātniskā vadītāja ir asociētā profesore Evita Straumīte.

Balvu pasniedzot, institūcijas pārstāve Vita Breidaka - Podračika atzina: “Priecē universitātes paveiktais darbs un ieguldījums zinātnē, kā arī atbalsts jaunajiem pētniekiem, kurus mums ir iespēja sveikt kā labākos un piešķirt balvas. Tās ir nozīmīgas rūpes par Latvijas nākotni un tautsaimniecību”.  

Savukārt Jelgavas pilsētas domes balva, kas izveidota 2018. gadā, tiek pasniegta jaunajiem zinātniekiem, lai veicinātu Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstību, atbalstītu zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni.

Balvas konkursā šogad 1. vietu ieguva Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģistre Jūlija Šimule par maģistra darbu “5G attīstības scenāriju izstrāde komunikāciju nozarei Latvijā”. Darba zinātniskā vadītāja ir profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža.

Jelgavas domes pārstāvis Jurijs Strods sveica maģistri un atklāja: “Konkursa laureātes pētījums manī raisīja gan zinātkāri, gan ziņkāri, jo šobrīd mēs šo tehnoloģiju ienākšanai pretojamies un to ietekmi uz cilvēku neesam izpētījuši. Patiesībā sabiedrība gandrīz neko jaunu uzreiz nepieņem, kamēr to nav iepazinusi. Pirms simts gadiem cilvēki uzskatīja, ka saldētus dārzeņus nav iespējams lietot uzturā, bet mēs to šodien darām un esam dzīvi. Iespējams, ka arī 5G tīkls pavērs mums jaunas iespējas, tikai vēl šobrīd to neapzināmies. Lai vairāk ir tādu cilvēku, kuri tepat Jelgavā mācās, izgudro, pēta un rada un ar kuriem mums gribas lepoties!”

Abu balvu pasniegšana norisinās noslēgto sadarbības līgumu ietvaros starp balvas pasniedzējiem, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un LLU.

Pievienots 18/12/2019