Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā izpētīti papeļu augšanu ietekmējošie faktori

Attēla autors: No LLU arhīva

Decembra izskaņā Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" promocijas darbu “Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu augšanu" aizstāvējusi Silva Šēnhofa (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7993-1830) un ieguvusi zinātniskā doktora grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē.

Promocijas darba mērķis ir identificēt audzēšanai Latvijā piemērotus papeļu klonus.

"Mežsaimniecība saskaras ar aizvien jauniem izaicinājumiem globālā ilgtspējīgu, atjaunojamu dabas resursu nodrošināšanā. Ātraudzīgās koku sugas sniedz iespēju palielināt ārpus meža izaudzētās koksnes apjomu. Šādā veidā iespējams paaugstināt koksnē uzglabātā CO₂ daudzumu un aizstāt fosilo resursu izmantošanu, tādējādi kavējot klimata pārmaiņas un samazinot nepieciešamību izstrādāt koksni dabiskajos mežos. Ziemeļeiropas apstākļos pie kokaugu kultūrām ar augstu produktivitāti pieder papeles (Populus spp.) un to hibrīdi. Šajā reģionā introducēts ievērojams skaits papeļu klonu, ko izmanto gan biomasas, gan apaļkoksnes audzēšanai ar rotācijas periodu attiecīgi no 5 līdz 10 vai no 20 līdz 30 gadiem," savā promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika raksturota papeļu radiālā un augstuma pieauguma jutība pret meteoroloģiskajiem faktoriem, novērtēta stādmateriāla un klona ietekme uz papeļu augstuma pieaugumu, savukārt noslēgumā tika novērtēta salnu un sala bojājumu ietekme uz papeļu augšanu.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.silv. Āris Jansons (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7981-4346)
Dr. silv. Dagnija Lazdiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8280-3912)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Foto: pixabay.com

Pievienots 06/01/2022