Pārlekt uz galveno saturu

Jauno profesionāļu meistarības konkursi "Lopkopība" un "Augkopība"

Sākas
Beidzas
Vieta
LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce", Vecauces pils, Auces novads

Augkopības konkursa darba uzdevumu jaunieši veiks pāros, parādot gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas. Darba uzdevums pārbaudīs jauniešu zināšanas par kultūraugu sugām, kaitīgajiem organismiem, augu maiņas nepieciešamību, augšņu tipiem un to auglības ietekmējošajiem faktoriem. Tāpat audzēkņiem jāpārzina kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas no sēklas kvalitātes noteikšanas, augsnes apstrādes un mēslošanas līdz graudaugu novākšanai un to žāvēšanai, kā arī lopbarību veidi un tās sagatavošana. Darba uzdevuma izpildei būs nepieciešamas zināšanas un iemaņas par lauksaimniecības tehniku un darba drošību.

Savukārt lopkopības konkursa darba uzdevumā konkursanti atpazīs liellopu šķirnes, parādīs zināšanas par teļa dzīves ciklu un tā labturību dažādos dzīves posmos, govs dzīves ciklu gada griezumā un tās labturību dažādos gadalaikos. Jauniešiem būs jāizprot piena pārraudzības dati dažādos aspektos, jāprot noteikt lopbarības kvalitāti un skaidrot tās nozīmi teļu un govju ēdināšanā.

Par dienas kārtību:
25.09. - no plkst. 8.40 līdz 17.40
26.09. - no plkst. 8.50 līdz 15.15 

Nozaru konkurss notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA, finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Pievienots 05/09/2019
Portāla administrators