Pārlekt uz galveno saturu

Indras Ločmeles promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
Tiešsaistē: https://poga.llu.lv/b/ing-yxf-yig-6z0

Promocijas darba tēma: "Miežu genotipu maisījumu un populāciju priekšrocību izvērtējums bioloģiskajai audzēšanas sistēmai"

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr. agr. Zinta Gaile un Dr. agr. Arta Kronberga

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Promocijas darba aizstāvēšana notiks LLU Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju "Lauksaimniecība" atklātajā attālinātajā sēdē tiešsaistē: https://poga.llu.lv/b/ing-yxf-yig-6z0   

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā LLU tīklā. Līdz ar to pēc aizstāvēšanas promocijas darba vietnes adrese (link) mainīsies.

Pievienots 12/04/2021
Portāla administrators
The website encountered an unexpected error. Please try again later.