Pārlekt uz galveno saturu

Veterinārmedicīnas augstāko izglītību Latvijā gatavo starptautiskai atzīšanai

15. un 16. oktobrī LLU Veterinārmedicīnas fakultātē Jelgavā atkārtotā vizītē ieradās starptautiskie veterinārmedicīnas izglītības eksperti, kuri izvērtēja divos gados panākto progresu izglītības kvalitātes paaugstināšanā un tās atbilstību Eiropas Veterinārās izglītības novērtējuma sistēmai (ESEVT). Ekspertu sagatavotais ziņojums kalpos kā rekomendācija Eiropas Veterinārās izglītības komitejai (ECOVE), kas decembrī lems par LLU īstenotās veterinārmedicīnas augstākās izglītības starptautisku atzīšanu. Iegūstot atzinumu, LLU būs iespēja startēt starptautiskajā veterinārmedicīnas studiju programmu akreditācijā, ko īsteno ECOVE mātes organizācija - Eiropas veterinārmedicīnas izglītības iestāžu asociācija (EAEVE).

LLU Veterinārmedicīnas fakultāte ir vienīgā veterinārmedicīnas augstākās izglītības iestāde Latvijā, kurā izglītību šobrīd iegūst gan studenti no Latvijas, gan citām valstīm. Tās piedāvātās izglītības augstā kvalitāte, studiju un pētniecības procesa nodrošinājums un profesionālie mācībspēki ir būtiskākie nosacījumi, kas ļauj pretendēt uz starptautisku atzinumu. Kopš 2016. gada rudens, kad ECOVE eksperti vērtēja fakultāti un vēlāk lēma par nosacīta atzinuma piešķiršanu, tā mērķtiecīgi ir strādājusi, lai novērstu iepriekš ekspertu norādītās nepilnības un iegūtu pilnīgu atzinumu.

Lai izvērtētu fakultātē paveikto, vizītē Jelgavā ieradās Eiropas Veterinārās izglītības novērtējuma sistēmas (ESEVT) eksperts, profesors Gorans Dalins (Göran Dalin) no Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes un ESEVT koordinators, profesors Pjērs Lekeuks (Pierre Lekeux) no Ljēžas Universitātes.

“Kā īpaši spēcīgas fakultātes priekšrocības minamas komandas gars un ciešā sadarbība starp darbiniekiem, studentiem un iesaistītajām pusēm, jauna un labi aprīkota Veterinārā klīnika, bezvadu tīkla pieejamība visās fakultātes ēkās, e-studiju mācīšanās platforma, Mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” izmantošana studiju procesā, kautuves atbalsts studiju aktivitātēm, bio-drošības un aizsardzības nodrošināšana. To redzējām jau vizītes laikā 2016. gadā, taču tobrīd arī norādījām uz nepilnībām, it īpaši studentu prasmju attīstīšanā darbā ar dzīvniekiem, kas arī noteica nepieciešamību atkārtotai izvērtēšanai. Pēc atkārtotās vizītes redzam, ka trīs gadu laikā fakultāte ir panākusi būtisku progresu un kāpinājusi studentu praktisko darbu apjomu ar dzīvniekiem, dodot iespēju visā studiju laikā piedalīties dažādu prasmju attīstīšanā,” prezentējot savu redzējumu Veterinārmedicīnas fakultātes kolektīvam, stāstīja profesors G. Dalins.

Viņš arī skaidroja, ka darbs studiju procesa uzlabošanā ir nepārtraukts un ka fakultātei neatkarīgi no ECOVA lēmuma jāturpina attīstīties un tiekties pēc atbilstības Eiropas Veterinārās izglītības novērtējuma sistēmas standartiem (ESEVT). Baltijas jūras reģionā ir specifiska situācija veterinārmedicīnas izglītības jomā, jo katrā valstī šādu izglītību piedāvā iegūt tikai viena iestāde, tādējādi tām nav nacionālas konkurences. Taču, lai nepārtraukti kāpinātu kvalitāti, tām būtu vēl vairāk jātuvinās un jāveido ciešāka sadarbība, ko Latvija un LLU jau īsteno, sadarbojoties ar citu valstu veterinārmedicīnas profesoriem un aicinot viņus vadīt vieslekcijas un praktiskās apmācības. Turklāt 21. novembrī tieši Jelgavā notiks EAEVE sestā reģiona dekānu tikšanās, kurā piedalīsies dekāni no Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas.

LLU studiju prorektors Aigars Laizāns, tiekoties ar ekspertiem, atzina, ka viņu vērtējums ir ļoti nozīmīgs universitātei kopumā, jo ārvalstu studentu īpatsvars Veterinārmedicīnas fakultātē katru gadu pieaug un starptautisks atzinums un pēc tam sekojošā akreditācija būs nozīmīgs solis šīs izglītības eksporta izaugsmei.

Mēģinājumi iegūt starptautisko atzinumu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē sākti jau vairāk nekā pirms 16 gadiem, taču tie bijuši neveiksmīgi neatbilstošās infrastruktūras dēļ. Situācija strauji izmainījās 2013. gadā, kad veterinārajam darbam un studentu apmācībām izveidota jaunā Veterinārā klīnika, kas vēl joprojām ir modernākā Baltijas valstīs. Veiktie ieguldījumi Veterinārmedicīnas fakultātē devuši iespēju būtiskiem uzlabojumiem topošo veterinārmedicīnas speciālistu studiju procesā, kas šobrīd pretendē uz atbilstību starptautiskajiem standartiem.

Kā liecina EAEVE 2019. gada maijā publiskotā informācija, kopumā EAEVE starptautiskā atzinuma un akreditācijas procesos iesaistītas 105 veterinārmedicīnas izglītības iestādes no visas Eiropas, no kurām tikai 23 ieguvušas pilnīgu starptautisko akreditāciju.  

Foto – profesors Gorins Dalins LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, tiekoties ar kolektīvu un prezentējot pirmos vizītes secinājumus.

Pievienots 16/10/2019