Pārlekt uz galveno saturu

J. Čakstes stipendija LLU studentiem piešķirta jau 15. reizi

14. septembrī ar dažādiem pasākumiem Jelgavā tika svinēta Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 161. dzimšanas diena, savukārt 15. reizi viņa dzimtajās mājās “Auči” Ozolnieku novadā, klātesot J. Čakstes mazmazmeitai Kristīnei Čakstei un LLU Attīstības fonda priekšsēdētājam Mārtiņam Šabovicam, tika sveikta LLU studente, kura rakstot zinātniski pētniecisko darbu par pirmo prezidentu, uzrādot labas sekmes studijās un esot sabiedriski aktīva, uzvarēja J. Čakstes stipendiju konkursā.

J. Čakstes stipendijas programma dibināta LLU Attīstības fondā Jelgavā, pateicoties mecenātei, J. Čakstes mazmeitai Annai Justīnei Čakstei-Rollinsai un plašajai Čakstu dzimtai un jau 15 gadus stipendija ir augsts pagodinājums un atbalsts LLU studentiem.

2020./2021. studiju gadā J. Čakstes stipendiju ir ieguvusi LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 3. kursa studente Andriana Laura Indriksone. Viņa studē profesionālā bakalaura programmā “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” un iepriekšējā studiju gadā ieguvusi vidējo vērtējumu 7,9 balles. Fakultātē studenti raksturo kā mērķtiecīgu un uz sadarbību vērstu.

Studente ir sabiedriski aktīva un par sevi stāsta: “Paralēli studijām iesaistos LLU ‘’Lielisko līgā’’ prezentējot topošajiem studentiem studiju iespējas Latvijas Lauksaimniecības universitātē un piedaloties izstādēs “Skola” un LLU Atvērto durvju dienās. Pildu kursa vecākās pienākumus un esmu brīvprātīgā studentu pārstāve fakultātes stipendijas komisijā. Pirmajā kursā piedalījos pirmkursnieku basketbola turnīrā, iegūstot ar komandu II. vietu. Divus gadus arī piedalos akcijā ‘’Skolēns-studenta sekotājs ’’, sniedzot iespēju skolēniem uz dienu iejusties studenta lomā”.

J. Čakstes stipendijas konkursā Andriana Laura piedalījās ar zinātniski pētniecisko darbu par J. Čakstes ieguldījumu Latvijas Valsts ārpolitikas veidošanā, izmantojot paša prezidenta citātu “Baltijas valstīm ir jādzīvo draudzībā un ārpolitikā pēc iespējas jārunā vienā balsī, jo tās vieno likteņa kopība.’’

Pētījuma noslēgumā studente secinājusi, ka J. Čakste jau vēsturiski veidoja daudzpusīgu, uz dažādiem attīstības virzieniem orientētu ārpolitiku, kas ir par pamatu mūsdienu Latvijas ārpolitikai. Ārpolitikas principus viņš balstīja uz sev svarīgiem aspektiem – izglītību, jaunatni un demokrātiju.

Stipendiāti Aučos sveica Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule, Jelgavas pilsētas un novada domju priekšsēdētāji un ģimene.

J. Čakstes stipendija dibināta LLU Attīstības fondā 2006. gadā, lai finansiāli atbalstītu studējošo pētniecisko un radošo darbību. Stipendiju EUR 320 apmērā 10 mēnešus saņem viens students, kuru par labāko atzīst universitātes izveidota komisija un Čakstes ģimenes pārstāvji.

Plašāka informācija par citām LLU Attīstības fonda stipendijām atrodama LLU portālā.

Pievienots 14/09/2020