Pārlekt uz galveno saturu

Izcilības diplomus saņems trīs LLU absolventes

Attēla autors: No LLU arhīva

2021. gada vasarā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) diplomus saņems nepilni seši simti bakalauri un maģistri, no tiem trīs studentes - Jeļizaveta Bļinova, Una Viniarska un Kristiāna Skutele, kuras iegūs izcilības jeb "sarkanos" diplomus.

Jau 17. jūnijā plkst. 14.00 diplomu svinīgā izsniegšana notiks Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes absolventiem, kuru vidū ir šī gada izcilniece Jeļizaveta Bļinova.

Jeļizaveta Bļinova ir no Jelgavas un šogad absolvēs studiju programmu "Komercdarbība un uzņēmuma vadība", iegūstot profesionālo bakalaura grādu komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un vadītāja kvalifikāciju. Četru studiju gadu laikā viņa uzrādīja teicamus rezultātus, viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,3 balles. Turklāt savā noslēguma darbā rakstīja par tēmu "SIA "TEMĒBELES" darbības uzsākšanas ekonomiskais pamatojums", izstrādājot biznesa plānu mēbeļu ražošanas uzņēmumam, tieši masīvkoka un epoksīdsveķu galdu ražošanai.

22. jūnijā plkst. 11.00 augstākās izglītības diplomu iegūs Una Viniarska no Tehniskās fakultātes.

Una Viniarska ir no Svētes un šogad absolvēs Tehniskās fakultātes studiju programmu "Dizains un amatniecība", iegūstot profesionālo bakalaura grādu izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā un produktu dizainera kvalifikāciju. Savu noslēguma darbā strādāja pie rudens / ziemas kolekcijas grūtniecei un māmiņai. Una studiju laikā uzrādījusi augstus sasniegumus un viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,3 balles.

Savukārt izcilniece Kristiāna Skutele ir no Lauksaimniecības fakultātes, kura savu diplomu saņems 22. jūnijā plkst. 15.00.

Kristiāna Skutele nāk no spēcīgas un kuplas ģimenes, kura jau vairākās paaudzēs dzīvo Lielajos Anspokos, Latgalē. Viņa par savu studiju vietu izvēlējās Lauksaimniecības fakultāti, kur četrus gadus studēja profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība". Lai iegūtu profesionālo bakalaura grādu  lauksaimniecībā un agronoma specializācijas laukkopībā kvalifikāciju, Kristiāna izstrādāja noslēguma darbu "Dažādu mēslošanas shēmu ietekme uz ziemas kviešu (Triticum aestivum, L.) ražu un tās kvalitāti", turklāt viņas vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 9,088 balles.

LLU izcilības diplomu pasniedz absolventiem, kuriem studiju laikā vismaz 75 procenti no atzīmēm bijušas 9 vai 10 un nav vērtējumu, kas zemāki par 7 ballēm. Tāpat diploma pretendentam valsts eksāmeni vai studiju noslēguma darbi jāaizstāv ar 9 vai 10 ballēm. Izcilības jeb "sarkanais diploms" ir pierādījums jauniešu augstajām darba spējām, disciplīnai un nopietnajai attieksmei pret studiju darbu.

Intervijas ar katru no izcilajām absolventēm un par viņu panākumiem studijās, kā arī nākotnes plāniem varēsiet lasīt  jūlijā LLU mājaslapā.

Pievienots 10/06/2021