Pārlekt uz galveno saturu

Sveikti Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes absolventi

Attēla autors: No LLU arhīva

17. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē sākās diplomu izsniegšana absolventiem. Kā pirmie diplomus saņēma Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 98 absolventi, no kuriem 50 saņēma diplomus par iegūtu bakalaura līmeņa izglītību un 49 – maģistra līmeņa izglītību.

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, diplomu izsniegšana tika organizēta pēc plūsmas principa, nosakot katras studiju programmas absolventu konkrētu ierašanas laiku Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Šogad jaunos nozares profesionāļus īpašā video sveicienā (pieejams raksta beigās) uzrunāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadība – rektore Irina Pilvere un zinātņu prorektore Irina Arhipova, kā arī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule.

"Latvijas Lauksaimniecības universitāte lepojas ar senām tradīcijām un daudzveidīgu studiju dzīvi. Mūsu absolventi ir pieprasīti darba tirgū un daudzās jomās saņem lielāku atalgojumu nekā nozarē vidēji. Diploms ir apliecinājums tam, ka jūs esiet varējuši izturēt šo grūto laiku, jūsu darba spējām un jūsu spējai saņemties izšķirošos brīžos. Es ceru, ka zināšanas, kuras ieguvāt Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē un mūsu universitātē, palīdzēs jums būt konkurētspējīgiem darba tirgū un arī privātajā dzīvē. Atcerieties, ka vienmēr Jelgavā būsiet mīļi gaidīti un ceru, ka daļu no jums jau rudenī satikšu atkal pils vai citu fakultāšu gaiteņos nākamajā studiju līmenī," video sveicienā absolventus uzrunā LLU rektore Irina Pilvere.

Diplomus saņēma 32 absolventi, kuri studējuši akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ekonomika", iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija 11 absolventu noslēguma darbus novērtēja ar 9 un 10 ballēm - Marijas Dūdumas "LPKS LATRAPS ilgtspējīgas attīstības stratēģija" (darba vadītājs: docents, Dr.oec. Arnis Lēnerts), Luīzes Fiļipovas "Aprites ekonomikas attīstība Latvijā" (darba vadītājs: asociētais profesors, Dr.oec. Kaspars Naglis – Liepa), Ariannas Todorovas "Dzīves kvalitāti ietekmējošie faktori Jelgavas un Ozolnieku novados iedzīvotāju līdzdalības kontekstā" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Modrīte Pelše), Anetes Madaras Aunas "Biznesa inkubatoru darbības efektivitātes izvērtējums Latvijā" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec. Aina Muška), Litas Gārbenas "IK "KLOK" saimnieciskās darbības uzsākšanas plāna izstrāde" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Anita Auziņa), Vitas Vētras "SIA "Baltic Bees & Berries" konkurētspējas novērtējums" (darba vadītāja: lektore, Mg.art. Madara Dobele), Elīnas Baumanes "SIA "Bioķīmija" uzņēmējdarbības izmaksu analīze un produktu pašizmaksas kalkulācija" (darba vadītāja: vieslektore, Mg.oec., Laila Kelmere), Rūtas Burkovskas "Pamatlīdzkļu uzskaite un analīze SIA "Lāses" (darba vadītāja: lektore, Mg.oec. Baiba Mistre), Alises Līvas Mažeikas "Kandavas novada pašvaldības budžeta analīze" (darba vadītāja: lektore, M.sc.com. Anita Kreicberga), Karīnas Hveckovičas "Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana un uzskaite" (darba vadītāja: lektore, Mg. oec. Ingrīda Pētersone) un Silgas Zīles-Ziļas "Krājumu uzskaite un analīze Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas izglītības pārvalde"" (darba vadītāja: vieslektore, Mg. oec. Inese Grundšteina).

Absolventu pulkam pievienojās arī astoņi absolventi no akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu socioloģijā. Šajā studiju programmā trīs noslēguma darbi tika atzīti par labākajiem - Ritvara Mētras "Sabiedrības ieradumi un izvēles uzraudzības kapitālismā" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.phil.soc.d. Signe Dobelniece), Rebekas Grīnfeldes "Sadarbība profesionālās izglītības iestādēs organizācijas mērķu sasniegšanā" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr. sc. soc. Līga Paula) un Dženetas Marikas Buidovas "Diskurss influenceru komunikācijā par COVID-19" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.phil.soc.d. Signe Dobelniece).

Diplomus saņēma arī desmit absolventi no profesionālās bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība", iegūstot profesionālo bakalaura grādu komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju. Turklāt Jeļizaveta Bļinova saņēma izcilības jeb "sarkano diplomu", kas ataino viņas augstās darba spējas, disciplīnu un nopietno attieksmei pret studiju darbu. Šogad Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija kā labākos atzina divus šīs programmas darbus Jeļizavetas Bļinovas "SIA "TEMĒBELES" darbības uzsākšanas ekonomiskais pamatojums" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec. Aina Muška) un Intara Bušinska "Strausu audzēšana zemnieku saimniecībā "Ziķi""  (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Aina Dobele).

Savukārt augstākā līmeņa studijas absolvēja 26 maģistri no akadēmiskās maģistra studiju programmas "Ekonomika", iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisija atzinīgi novērtējusi deviņus absolventu darbus - Ditas Baranovskas "Finanšu un risku vadība darba apģērbu ražošanas nozares uzņēmumos" (darba vadītāja: docente, Dr. oec. Romēna Šulca), Ginta Kairiša "Valsts prioritāro nozaru noteikšana valsts budžeta izdevumu pieauguma kontekstā" (darba vadītāja: profesore, Dr. oec. Ingrīda Jakušonoka), Inas Balodes "Aitkopības nozares darbību ietekmējošo faktoru izvērtējums Latvijā" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec. Aina Muška), Ineses Čamanes "Uz datiem balstīta portatīvo datoru produktu līnijas virzīšana ar digitālo mārketingu Latvijā" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr. oec. Ināra Jurgena), Agneses Eizenbergas "Zivsaimniecības sektora uzņēmumu digitalizācija konkurētspējas un eksportspējas palielināšanai" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Anita Auziņa), Zanes Ozoliņas "E-CMR ieviešanas iespējas starptautiskos uzņēmumos" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec. Lāsma Līcīte - Ķurbe), Katrīnas Siliņas "Personāla motivācijas un lojalitātes mijiedarbība konsultāciju uzņēmumos" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule), Jāņa Švikuļa "E-komercija mazajos un vidējos uzņēmumos Latvijā" (darba vadītāja: docente, Dr.oec. Līga Jankova) un Elīnas Treigūtes "Ilgtspējīga transporta problēmas Latvijas pilsētu pašvaldībās" (darba vadītāja: docente, Dr.oec. Līga Proškina).

Diplomus saņēma arī pieci maģistri no akadēmiskās maģistra studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", kuri ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu socioloģijā. Studiju programmas absolventu vidū arī viena ārvalstu studente. Savukārt kā labāko noslēguma darbu autori tika izcelti trīs - Kristas Vīndedzes "Inovatīvu kultūras pasākumu izstrādes process: kopienu rīcībpētījums Saldus un Brocēnu novadā" (darba vadītāja, asociētā profesore, Dr. sc. soc. Dina Bite), Ilzes Vīķes "Profesionālās dzīves kvalitāte: Latvijas Lauksaimniecības universitātes piemērs" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr. phil. Signe Dobelniece) un Jekaterinas Zaharovas "Kompetenču pieejas īstenošana mācību saturā: skolotāju viedoklis" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr. sc. soc. Līga Paula).

Tāpat desmit absolventi pievienojās profesionālā maģistra studiju programmas "Projektu vadība" absolventiem, no kuriem labāko noslēguma darbu autori bija divi - Elvija Vanaga "Projekta “Koku lapu pārstrādes produkts" priekšizpēte un pieteikuma sagatavošana: inovāciju projekta piemērs" (darba vadītājs: Viesdocents, Dr.phil. Voldemārs Bariss) un Madara Dāvidsone "Projekta "Zero waste B2B e-komercijas platformas izstrāde" īstenošanas aktualitātes un iespējamības priekšizpēte" (darba vadītāja: vieslektore, Mg.proj.mgmt. Marita Siljēkaba - Kalnozola). Šie studiju programmas absolventi ieguva profesionālo maģistra grādu projektu vadībā vai profesionālo maģistra grādu projektu vadībā un projektu vadītāja kvalifikāciju.

Un noslēgumā diplomus saņēma arī profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" septiņi absolventi, kuru vidū arī četri ārvalstu studenti. Absolventi ieguva profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā vai profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā un organizācijas vadītāja kvalifikāciju. Un labākā noslēguma darba autore bija Ilze Hofmane "Lauksaimniecības tehnikas tirgus izpēte Latvijā" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Anita Auziņa). 

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule video sveicienā absolventiem novēlēja - veiksmi, izdošanos, radošu garu un vienmēr atcerēties fakultāti, kā arī augstu turēt universitātes godu.

Kopumā šogad Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti absolvēja 165 jaunie speciālisti un daļa no viņiem augstākās izglītības diplomus ieguva ziemas izlaidumā. Kā nākamie diplomus 18. jūnijā saņems Informācijas tehnoloģiju fakultāte un Vides un būvzinātņu fakultāte, 21. jūnijā Pārtikas tehnoloģijas fakultāte un Meža fakultāte, 22. jūnijā Tehniskā fakultāte un Lauksaimniecības fakultāte, taču diplomu izsniegšanas sēriju 23. jūlijā noslēgs Veterinārmedicīnas fakultāte.

Lejupielādēt fotogrāfijas no diplomu izsniegšanas iespējams šeit.

LLU vadības un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekānes video sveiciens absolventiem

 

Pievienots 17/06/2021