Pārlekt uz galveno saturu

LLU dibina jaunu stipendiju programmu zirgkopības nozares atbalstam

17. aprīlī LLU Attīstības fondā tika dibināta jauna stipendiju programma “Afrēda Seržāna stipendija”. Tās mērķis ir godināt kādreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas docenta Alfrēda Seržāna mūža devumu zirgkopībā un atbalstīt Latvijas zirgkopības nozari. Stipendijas mecenāts ir Alfrēda Seržāna dēls Uldis Seržāns.

Alfrēds Seržāns (1913. - 2000.) absolvēja Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti 1939. gadā, bet 1941. gadā viņu uzaicināja strādāt par asistentu Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Lopkopības katedrā, kas bija A. Seržāna zinātniski pedagoģiskās darbības sākums. Sākumā viņš vadīja praktiskās nodarbības govkopībā, vēlāk arī zirgkopībā. A. Seržānam 1949. gadā uzticēja vecākā pasniedzēja amatu, bet 1957. gadā ievēlēja par akadēmijas docentu Īpatnējās lopkopības katedrā. Lielu sabiedrisko ieguldījumu deva zirgkopības saglabāšanā, it īpaši laikā, kad valdošā ideoloģija uzskatīja, ka zirgi ir jālikvidē. Docents pildīja arī tiesneša pienākumus jātnieku sporta sacensībās, darbojās Jātnieku federācijā un Šķirnes zirgu audzēšanas padomē. Ar docenta Seržāna palīdzību 1960. gadā mācību saimniecībā „Jelgava” tika izveidots zirgu treniņpunkts Mazsilgraužu mājās.

Kā stāsta viņa dēls Uldis Seržāns, tēvs ir bijis “slims” ar zirgiem un makšķerēšanu šī vārda labākajā nozīmē un ideja par viņa darba godināšanu ģimenē jau bijusi kādu laiku. Tikai šogad vienojušies, ka tā varētu būt stipendijas formā topošajiem lauksaimniecības augstākās izglītības ieguvējiem, kuri savu studiju un arī profesionālo darbu vēlas saistīt ar zirgkopību. Turklāt pašam šobrīd ir iespēja kļūt par mecenātu, bet ir iecere nākotnē stipendijas programmai piesaistīt arī citus mecenātus.

Jāpiebilst, kā arī Ulda Seržāna māte Maruta Seržāne ir bijusi saistīta ar toreizējo Lauksaimniecības akadēmiju un strādājusi kā lauksaimniecības mehanizatore. Vēlākie pēcteči ģimenē nav sekojuši vecvecāku piemēram un nav izvēlējušies profesionālo karjeru, kas būtu saistīta ar studijām Jelgavā. Taču līdz ar jaunās stipendijas dibināšanu arī viņi veicinās universitātes attīstību.

Stipendijas nolikumu LLU Rektorāta sēžu zālē parakstīja stipendijas mecenāts Uldis Seržāns un LLU Attīstības fonda priekšsēdētājs Kaspars Vārtukapteinis, klātesot Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūta direktorei Diānai Ruskai.

Stipendija paredzēta, lai veicinātu studentu zinātnisko, mācību un sabiedrisko darbu zirgkopības nozarē. Tai jau šī semestra noslēgumā varēs pretendēt studenti no 3. kursa, kuri studē pilna laika bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecība”, specializācijā “Ciltslietu zootehniķis”, vai maģistranti no 2. kursa, kuri studē maģistrantūras studiju programmā "Lauksaimniecība", apakšvirzienā “Lopkopība” un kuri noslēguma darbu izstrādā saistībā ar zirgkopības nozari.

Lai piedalītos stipendijas konkursā, studējošajam jāuzrāda labas sekmes, aktīva sabiedriskā darbība un jāsagatavo referāts par aktuālu tematu zirgkopībā. Detalizēta informācija par pirmā stipendijas konkursa atklāšanu un nepieciešamajiem dokumentiem būs pieejama šeit.

Pievienots 18/04/2019