Pārlekt uz galveno saturu

LLU Attīstības fondā šoruden sveic 12 izcilas stipendiātes

7. oktobrī LLU Jelgavas pilī tika sveikti 2020. gada Attīstības fonda stipendiāti. Dažādu stipendiju programmu apliecības saņēma 12 universitātes studentes, kuras, būdamas aktīvas un studējot ar ļoti labām sekmēm, turpmākā pusgada vai gada laikā ik mēnesi saņems stipendiju. To apjoms un izmaksas mērķis katrā programmā ir atšķirīgs, taču visu mecenātu misija ir atbalstīt studentus viņu centienos iegūt augstāko izglītību.

"Ik gadu man ir patiess prieks piedalīties gan fakultāšu izlaidumos, gan stipendiātu sveikšanas pasākumos. Kad absolventi saņem diplomus, mēs saprotam, ka esam izdarījuši labu darbu, savukārt, kad pasniedzam apliecības, tad jūs esat pierādījuši savu gribasspēku un mērķtiecību, piedaloties konkursā. Jūs cīnāties ne tikai par diplomu, bet arī par finansiālu atbalstu studiju laikā. Ikviens no jums varēs savā lietišķajā biogrāfijā jeb CV ierakstīt šo svarīgo lietu – esmu LLU Attīstības fonda stipendijas ieguvējs. Šis ieraksts parādīs jūsu darba devējam, ka jūs spējat redzēt daudz vairāk un plašāk. Iespējams, nākotnē paliksiet mūsu universitātē un nākamajiem censoņiem piedāvāsiet savas stipendijas, kaut nelielu summu, kas palīdzēs attīstīties un izaugt citiem,” uzrunājot stipendiātus, teica LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Svinīgajā pasākumā stipendijas apliecības tika izsniegtas 11 stipendiju programmās, ko pārvalda LLU Attīstības fonds: Alfrēda Seržāna stipendija, Latvijas Agronomu biedrības stipendija, SIA "Latvi Dan Agro" stipendija, profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendija, SIA "Peri" stipendija, Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija, Mirdzas Oškalnes stipendija, AS "Latvijas Balzams" stipendija, Jāņa Rūvalda stipendija, LLU Senāta stipendija, LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija.

Alfrēda Seržāna stipendija dibināta LLU Attīstības fondā, lai godinātu kādreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas docenta Alfrēda Seržāna mūža devumu zirgkopībā un atbalstītu Latvijas zirgkopības nozari. Stipendijas mecenāts ir Alfrēda Seržāna dēls Uldis Seržāns.

Stipendiju šogad ieguva Lauksaimniecības fakultātes 4. kursa studente Diāna Pelša, kura izvēlējusies specializēties ciltslietu zootehnikā. Studiju noslēguma darbu studente raksta zirgkopības nozarē un veic lēkšu gaitas un lēciena tehnikas kvalitātes analīzi vaislas ērzeļa Colido I radniecīgajā grupā Latvijas siltasiņu zirgu šķirnē.

"Savu zināšanu pilnveidošanai par zirgiem pēc iespējas cenšos apmeklēt seminārus, kā vienu no tiem varu minēt zirgkopības nozares forumu "Tirgū pieprasīts zirgs – izaicinājumi un iespējas". Izpratnes iegūšanai par lauksaimniecības iespējām esmu Latvijas Jauno zemnieku kluba biedrs, pateicoties organizācijas dotajām iespējām esmu apguvusi eAgronom programmu, piedalījusies vairākos pieredzes apmaiņas braucienos un devusies uz lauksaimniecības izstādi Hanoverē," par sevi stāsta D. Pelša.

Latvijas Agronomu biedrības stipendiju ieguvusi Lauksaimniecības fakultātes 3. kursa studente Amanda Bernharde no Bauskas novada. Studente uzsākusi pētījumus saistībā ar granulēta organiskā mēslojuma lietošanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas būs arī viņas bakalaura darba tēma. Paralēli studijām ir aktīva jāšanas sporta pārstāve un plāno savu profesionālo dzīvi saistīt ar lauksaimniecību. 

Par sevi Amanda raksta: "Studēt lauksaimniecību izvēlējos tādēļ, ka jau no bērnības dzīvoju laukos un vēlos turpināt dzīvi laukos, tam ir nepieciešamas zināšanas, pieredze, kontakti. Esmu ļoti apmierināta ar studijām, esmu ieguvusi vairāk, nekā biju iedomājusies. Jau tagad pielietoju zināšanas praktiski. Uzskatu, ka manas sekmes ir optimālas, neesmu izcilniece vai teicamniece, neesmu pēc tā tiekusies. Man svarīgākas ir zināšanas, nevis atzīmes, vēlos sevi kritiski pārbaudīt. Aktīvi piedalos sporta pasākumos, esmu pārstāvējusi universitāti universiādē vieglatlētikā, esmu ieguvusi godalgotas vietas. Piedalos LLU un LF rīkotajos pasākumos. Apmeklēju zinātniski pētnieciskās konferences."

SIA "Latvi Dan Agro" stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošo pētniecisko un radošo darbību un veicināt pētniecību cūkkopības nozarē. Stipendiju 2020./2021. studiju gadā ieguva Veterinārmedicīnas fakultātes 5. kursa studente Beāte Beatrise Tukre no Aizkraukles. Piedaloties stipendijas konkursā, studente izstrādājusi pētniecisko darbu "Klasiskais cūku mēris".

Beāte ir sabiedriski aktīva un piedalās sociālajās aktivitātēs gan universitātē, gan Aizkrauklē, kur veikusi arī brīvprātīgo darbu. Kopā ar Aizkraukles aktīvajiem jauniešiem "Labo darbu nedēļas" ietvaros devusies uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi, pirms tam organizējot akciju, lai savāktu ziedojumus dzīvniekiem.

Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendija dibināta aizvadītajā gadā un tās mērķis ir finansiāli atbalstīt Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģistra un doktora darbu autorus. Šoruden tā tiek pasniegta pirmo reizi, un to ieguvusi maģistre Ieva Priede par izstrādāto maģistra darbu "Kultūras tūrisma attīstības iespējas Kurzemes reģionā". Maģistra darbs iekļauts valsts pētījumu programmas projektā "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)" (2019-2021).

Jaunās maģistres profesionālā darbība cieši saistīta ar maģistra darbā analizēto tēmu. No 2018. gada līdz 2020. gadam viņa darbojusies Latvijas Muzeju biedrības valdē. 2018. gadā koordinējusi tūrisma kampaņu "Apceļo Latvijas muzejus", no 2018. līdz 2020. gadam koordinējusi izglītojošus seminārus muzeju darbiniekiem, vadījusi darba grupu muzeju forumā "Neērtie jautājumi", kā arī bijusi projekta vadītāja Latvijas muzeju digitālā kataloga izveidē "Muzeji Latvijā".

SIA "Peri" stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, zinošus un aktīvus LLU pilna laika Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" studējošos. Šoruden to saņems 2. kursa studente Maija Kalneja no Rēzeknes novada. Viņa studē ar labām un teicamām sekmēm un ir aktīvi iesaistījusies Studējošo pašpārvaldes darbā.

Kā min studentes kolēģi pašpārvaldē, kopš studiju uzsākšanas viņa ir izcēlusies kā aktīva studente ar atbildības sajūtu un pozitīvu attieksmi pret sabiedriskajām aktivitātēm. Turklāt iegūtā stipendija būs lieliska motivācija arī turpmāk ar lielu atbildību un centību turpināt iesāktās studijas būvniecības nozarē.

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija dibināta, jo tās mecenāti savulaik gribējuši palīdzēt Latvijas studentiem, kas vēlas dzīvē sasniegt savus mērķus un palīdzēt attīstīties Latvijas laukiem. Stipendiju šoruden ieguva Lauksaimniecības fakultātes 1. kursa studente Sāra Meirēna no Rūjienas. Studijas LLU viņa sākusi šoruden un Rūjienas vidusskolu absolvējusi ar teicamām sekmēm. Savu profesionālo karjeru studente saista ar lauksaimniecību, jo uzskata, ka tā ir Latvijas bagātība, kas nekad nezudīs, un iegūtās zināšanas viņai palīdzēs apsaimniekot ģimenes saimniecību.

Par sevi Sāra raksta: "Aktīvi iesaistos Rūjienas jauniešu multifunkcionālā centra un Rūjienas vidusskolas rīkotajās aktivitātēs gan kā organizatore, gan kā dalībniece. Piedaloties Erasmus+ mobilitātēs esmu guvusi pieredzi Spānijā un Itālijā, kā arī konkursa EUROSCOLA ietvaros esmu apmeklējusi un diskutējusi par Eiropā aktuāliem jautājumiem Eiropas parlamentā, un apguvusi Japāņu valodas pamatprincipus Rūjienas sadraudzības pilsētā Higašikavā, Japānā."

Mirdzas Oškalnes stipendija dibināta, lai finansiāli atbalstītu LLU studējošos, kuri ir aktīvi studijās, pētniecībā un sabiedriskajās aktivitātēs.  Šo stipendiju šajā rudenī ieguva Informācijas tehnoloģiju fakultātes 3. kursa studente Sintija Zvirgzdiņa no Jelgavas. Viņa studē ar ļoti labām un teicamām sekmēm, ir sabiedriski aktīva, iesaistījusies universitātes pārvaldes institūciju darbībā un sākusi zinātniski pētniecisko darbu.

Fakultātē par Sintiju stāsta: "Studente ir parādījusi teicamas prasmes sabalansēt zinātnes, studiju un organizatoriskās aktivitātes, ko fakultātē atzinīgi novērtē. Jau divus gadus pēc kārtas Sintija uzstājas ar ziņojumiem starptautiskajā konferencē "Students on their Way to Science", stāstot par informācijas tehnoloģiju pielietojumu medicīnā. Turklāt ārpus universitātes viņa darbojas arī Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātrī."

AS "Latvijas Balzams" stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt LLU pilna laika studējošo, kuri studē Pārtikas tehnoloģijas fakultātē.  Stipendiju šajā studiju gadā saņems Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 4. kursa studente Evija Savilova no Tukuma, kura kā savu specializācijas virzienu izvēlējusies alkoholisko dzērienu ražošanu. Studente studē ar ļoti labām sekmēm, ieguvusi starptautisko pieredzi Erasmus+ mobilitātes ietvaros un profesionālo pieredzi SIA "Abavas dārzi".

Uzņēmumā studenti raksturo: "Evijai ir plašas zināšanas dzērienu pārstrādē, kā praktikante veiksmīgi tiek galā ar uzdotajiem pienākumiem un sekmīgi izprot visu ražošanas gaitu. Evija ir ļoti atbildīga un precīza, pret kolēģiem ir prasīga un saprotoša. Savu ikdienā darāmos darbus veic ar lielu rūpību un aktīvi iesaistās jaunu ideju īstenošanā un izstrādē. Evijai piemītošā nosvērtība ļauj brīvi sastrādāties komandā ar citiem kolēģiem, tā veiksmīgi un ātri veicot nepieciešamo uzdevumu."

Jāņa Rūvalda stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošos, kuriem ir izcilas sekmes fizikā, matemātikā vai ķīmijā. Šajā studiju gadā stipendiju ieguva Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2. kursa studente Katarīna Zaksa, kura uzrādījusi ļoti augstus studiju rezultātus, sākusi pētniecisko darbību un ir arī sabiedriski aktīva studējošo pašpārvaldē.

"Mācoties Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā dabaszinātņu novirziena klasē, veicu zinātniski pētniecisko darbu “Tomātu substrātu augšanu atkarībā no mēslojuma veidiem”. 2019. gadā uzsāku studijas LLU studiju programmā "Pārtikas inovācijas un kvalitāte". 1.kursā izstrādāju kursa darbu kopā ar kursabiedreni "Gurķu sulas un pulvera pielietojums uzturā", meklējot jaunus risinājumus, kur pārtikā vai citur būtu pielietojums gurķa pulveris. Tā kā šī tēma mani ļoti ieinteresēja, vēlējos ar to padalīties ar citiem, tāpēc pieteicu dalību 10. Studentu zinātniskajā konferencē. Es ļoti interesējos par jaunākajām tendencēm uzturā, jauniem izstrādātiem produktiem, Tāpēc arī esmu izgājusi "Ēdināšanas pakalpojumi. Ēdienu gatavošanas pamati" kursus, kuros guvu daudz noderīgas informācijas, kas palīdzēja izvēlēties profesiju, kurā vēlos strādāt nākotnē," par sevi stāsta Katarīna.

LLU Senāta stipendiju, kas paredzēta izciliem studentiem studijās, pētnieciskajā darbā un ārpusstudiju aktivitātēs, 2020./2021. studiju gadā ieguvušas Vides un būvzinātņu fakultātes studentes Linda Elīza Jumīte un Paula Eihe, kuras izvēlējušās studiju programmu "Vide un ūdenssaimniecība". Abas studentes aktīvi darbojas LLU Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā.

Linda Elīza Jumīte ir no Saldus novada un par LLU studenti sevi sauc jau vienu gadu. Viņas sadarbība ar universitāti sākusies jau vidusskolas laikā, kad meitene izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu un veikusi ūdens paraugu analīzi universitātes laboratorijā.

Par sevi un savām profesionālajām iecerēm Linda Elīza raksta: "Kopš studiju sākuma 2019. gada rudenī iespēju robežās iesaistos brīvprātīgajos darbos LLU „Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā”, veicot siltumnīcefektu gāzu emisiju mērījumus laboratorijas apstākļos un apkopojot datus, kā arī iesaistoties dažādos pētījumos un veicot ūdens kvalitātes mērījumus. Tuvākā nākotnē es vēlētos vairāk pētīt Latvijas dabu – ūdeni, augsni un augus. Tas izpaustos, turpinot savu zinātniski pētniecisko darbu “Lauksaimniecības un notekūdeņu ietekme uz atklāto ūdenstilpņu ūdens kvalitāti Saldus novadā” un pētot pilnu gadu, kā arī atkal pēc 3 gadiem vai 5 gadiem iziet pilnu pētījuma ciklu. Būtu interesanti atklāt,  vai ir uzlabojušies rezultāti un informēt Saldus novada iedzīvotājus par ūdens kvalitātes rādītājiem un rast risinājumus to uzlabošanai. Tāpat arī varētu pētīt citas ūdens tilpnes un meklēt risinājumus, kā novērst, piemēram, lauksaimniecības ietekmi uz ūdens tilpnēm un dzīvo radību, kas tur mājo".

Paula Eihe ir no Saldus un studē LLU ar ļoti labām un teicamām sekmēm. Regulāri iesaistītās papildus kvalifikāciju paaugstinošos studiju kursos, bijusi Erasmus+ mobilitātē Čehijā un jau pāris gadus  intensīvi turpina zinātniski pētniecisko darbību.

"Kopš 2018. gada esmu iesaistījusies LLU Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijas pētnieciskajā darbā par siltumnīcefektu gāzu emisiju mērījumiem lauksaimniecības zemēs, piedaloties pētījumu veikšanā un pētījumu rezultātu apkopošanā. Apkopojot daļu no laboratorijas pētnieciskā darba rezultātiem, piedalījos 13. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Students on Their Way to Science" ar pētījumu "Integrated nitrogen management in latvia’s agricultural sector in the framework of climate and environmental policies". Ar manu līdzdarbību ir tapuši arī raksti konferencēm kā "Engeneering for Rural Development" (par amonjaka emisiju mērījumu veikšanu lauka apstākļos "The ammonia emmision reduction effect of acidification of pig slurry digestate applied on winter rapeseed" un "The ammonia emmision reduction effect of acidification of pig slurry digestate applied on winter wheat") un "19th International Scientific GeoConference SGEM 2019" (par sniegūdeņu piesārņojumu pie autoceļiem "Snow in the cities as an indicator of air pollution caused by traffic"). Kā līdzautore esmu prezentējusi zinātniskos rakstus konferencēs "Ecobaltica 2019" Polijā, LU 78. Starptautiskajā konferencē, kā arī šogad iesniegti sagatavotie raksti recenzēšanai konferencei "20th International Scientific GeoConference SGEM 2020". Darbojoties LLU Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā, esmu iesaistījusies projektos "Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai", kas norit sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, kā arī projektā "Hidroloģiskā modeļa izstrāde Tāšu ezeram, Grobiņas novadā", "tā par savām zinātniskajām aktivitātēm stipendijas pieteikumā raksta Paula.

LLU Studējošo pašpārvaldes stipendiju, kas dibināta kā finansiāls atbalsts LLU studentiem izdevumu segšanai dienesta viesnīcās, ieguva Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 3. kursa studente Nadīna Pahmurkina. Studente studē ar labām sekmēm un sevi pierādījusi kā sociāli un fiziski aktīvu, pārstāvot LLU sporta sacensībās Latvijā.

"Divus gadus aktīvi darbojos studentu pašpārvaldē, kur arī pildu sporta vadītājas pienākumus. Esmu LLU vieglatlētikas izlasē, piedalos fakultāšu sporta sacensībās, kurās tiek saņemtas godalgotas vietas. Esmu piedalījusies Latvijas Universiādes vieglatlētikas sacensībās, pārstāvot Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kopvērtējumā ieņemot 2.vietu. Rīkotajās LLU sporta centra sacensībās – 5 bumbu turnīrā - iegūta 1.vieta kopvērtējumā. Aktīvi iesaistos pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, kā arī regulāri apmeklēju sēdes, kur izsaku savu viedokli un ierosinājumus," par sevi stāsta Nadīna.

 

LLU Attīstības fonds ir nodibinājums, kas īsteno stipendiju programmas studējošajiem, mācībspēkiem un izciliem zinātniekiem par saziedotajiem līdzekļiem un to dibinājis LLU Senāts.  Līdzekļus stipendiju programmām fonds iegūst no fizisku personu, uzņēmumu ziedojumiem vai universitātei novēlētiem mantojumu fondiem. Par iespējām kļūt par fonda mecenātu lūgums sazināties ar Attīstības fonda vadību. Vairāk informācijas: https://www.llu.lv/lv/attistibas-fonds.

Pievienots 08/10/2020