Pārlekt uz galveno saturu

Mehu nepārspētais spēks "ievāc" 73. ražu

Attēla autors: No LLU arhīva

22. jūnijā diplomus saņēma LLU Tehniskā fakultātes 114 absolventi, kuri ieguvuši augstāko izglītību lauksaimniecības inženierzinātnē, mašīnu projektēšanā, lietišķajā enerģētikā, dizainā un amatniecībā, kā arī izglītības zinātnēs. Viņi papildus diplomiem ieguva īpašo fakultātes nozīmīti, kas simbolizē piederību Mehu saimei. Turklāt Una Viniarska no profesionālās bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" ieguva izcilības jeb "sarkano" diplomu.

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, diplomu izsniegšana tika organizēta pēc plūsmas principa, nosakot katras studiju programmas absolventu konkrētu ierašanas laiku Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Šogad jaunos nozares profesionāļus īpašā video sveicienā (pieejams raksta beigās) uzrunāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadība – rektore Irina Pilvere un studiju prorektors Aigars Laizāns, kā arī Tehniskās fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis.

Video sveicienā LLU studiju prorektors Aigars Laizāns uzrunā absolventus: "Sirsnīgi sveicu ar sasniegto, jo šodien jūs saņēmāt zināšanas, prasmes un kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, kas ir ļoti būtisks posms ikviena dzīvē. Latvijas Lauksaimniecības universitātes diplomu saņemšana šajā gadā ir ļoti nozīmīga ne tikai ar to, ka studijas ir bijušas sarežģītas, bet arī ar studiju vidi, jo tā bija izaicinājumu pilna – gan interneta problēmas, brālim bija jāpalīdz matemātikā, gan diskusijas ar dotorekrāna starpniecību, gan beigu beigās mamma sauc pusdienās, bet tajā pašā laikā jums bija jāraksta noslēguma darbs un jāgatavojas aizstāvēšanai. Šis dokuments apliecina arī jūsu spēju paveikt darbu līdz galam, paveikt to kvalitatīvi un augstā līmenī. Mehi strādā visur, Mehs Mehu pazīst un šīs sociālās saites palīdzēs veidot jūsu labklājību, kā arī drošu vidi, kurā strādāsiet. Novēlu, lai beidzot izdodas atpūsties, pabūt kopā ar saviem tuvajiem, pilnveidoties un gatavoties jauniem izaicinājumiem."

Absolventu pulkam pievienojās 31 no akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne", iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu mašīnzinātnē. Kā labākos noslēguma darbus uzteica - Pētera Zelča "Aitu fermas tehnoloģiskā risinājuma izveide uzņēmumā SIA "Forestland"" (darba vadītājs: profesors (Emeritus) Juris Priekulis), Mikus Cekuļa "Kompozītmateriālu izmantošana spēkratu detaļu izgatavošanā" (darba vadītājs: asociētais profesors Vilnis Pīrs), Arta Einštāla "Ar saules enerģiju darbināma katamarāna izstrāde" (darba vadītājs: profesors Dainis Berjoza) un Aivara Vītola "Komunālo spēkratu CityCat V20 montāžas un testēšanas procesu pilnveide ražošanas uzņēmumā SIA "Bucher Municipal"" (darba vadītājs: profesors Dainis Berjoza).

Diplomus saņēma arī 22 no profesionālās bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika", iegūstot profesionālo bakalaura grādu enerģētikā un lauksaimniecības enerģētikas inženiera kvalifikāciju. Kā labākie noslēguma darbu autori tika atzīti - Ivara Lisenoka "Elektromobīļu bezvadu lādēšana" (darba vadītājs: asociētais profesors Ainārs Galiņš), Edgara Volčenoka "Gaisa mitruma un temperatūras uzturēšanas sistēmas optimizācija maizes ceptuves "Ķelmēni" raudzēšanas kamerā" (darba vadītājs: asociētais profesors: Raimunds Šeļegovskis), Uģia Sviķa "Ventilācijas sistēmas pilnveides risinājumi" (darba vadītājs: profesors Aigars Laizāns), Armanda Trinska-Laķa "Siltumenerģijas atgūšana no dzīvojamās mājas notekūdeņiem (darba vadītājs: vieslektors Aleksejs Gedzurs) un Arvja Trupa-Kalna "Elektroinstalācijas un apgaismojuma kvalitātes uzlabošanas pamatojums Z/S "Lazdiņi", Madonas novadā" (darba vadītājs: vieslektors Indulis Straume).

Diplomi nonāca pie 14 absolventiem no profesionālās bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana", iegūstot profesionālo bakalaura grādu mašīnu projektēšanā un ražošanā un mehānikas inženiera kvalifikāciju. Par labākajiem noslēgum darba autoriem komisija atzina - Kārļa Salnas "Iekārta neizjauktu lietotu šļūteņu pārstrādei" (darba vadītājs: vieslektors Mārtiņš Ziemelis) un Aivja Lavrova "Vakuumsūkņa prototips darbam agresīvā vidē" (darba vadītājs: profesors Aivars Kaķītis).

Arī 20 profesionālā bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" absolventiem tika pasniegti diplomi, viņi ieguva profesionālo bakalaura grādu izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā un produktu dizainera kvalifikāciju. Par labāko noslēguma darba autorēm tika atzīmēti četras - Elīza Anete Ošiņa "Lietusmēteļi no atkārtoti izmantotiem tekstila materiāliem" (darba vadītāja: lektore Zane Beitere-Šeļegovska), Anita Dzelme "Meiteņu starpsezonas lietusmēteļu kolekcija" (darba vadītāja: lektore Silvija Reihmane), Ieva Ērgle "Āra duša" (darba vadītāja: vieslektore Dace Rotgalve-Birziete) un Una Viniarska "Rudens/ziemas kleitu kolekcija grūtniecības un zīdīšanas periodam" (darba vadītāja: lektore Zane Beitere-Šeļegovska).

Diplomus pamatstudiju līmenī saņēma deviņi absolventi no 1. līmeņa profesionālās studiju programmas "Tehniskais eksperts" (uzņemšana 2021./2022. studiju gadā netiek realizēta), kuri ieguva sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta kvalifikāciju. Šajā studiju programmā kā labākos noslēguma darbu autorus un tēmas atzīmēja - Sanda Priedes "Korozijas likvidēšanas iespējas vieglajiem automobiļiem sākuma stadijā" (darba vadītājs: asociētais profesors Ruslans Šmigins) un Lauras Kuzņecovas "Automobiļu kondicionieru kompresoru resurss un defekti" (darba vadītājs: asociētais profesors Aivars Birkavs).

Tāpat absolventu pulkam pievienojās septiņi topošie speciālisti no profesionālā bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" (uzņemšana 2021./2022. studiju gadā netiek realizēta), iegūstot profesionālā bakalaura grādu izglītībā un mājturības/mājsaimniecības skolotāja un vizuālās mākslas vai informātikas skolotāja pamatizglītībā kvalifikāciju. Labāko noslēguma darbu autori - Gatis Frīdenbergs "Jaunā mācību satura izstrāde un aprobācija kompetencēs balstītās attālinātās mācībās pamatskolas klasēs" (darba vadītāja: asociētā profesore Irēna Katane), Tija Vīksna "Zinātkāres veicināšanas iespējas dizaina un tehnoloģiju un vizuālās mākslas stundās 5. klasē" (darba vadītāja: profesore Baiba Briede), Sanita Valdmane "Skolotāju loma skolēnu ieinteresētībā apgūt mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas priekšmetus pamatskolā" (darba vadītāja: lektore Inita Soika), Indriķis Loginovs "Skolēnu iztēles veicināšana dizaina un tehnoloģiju un vizuālās mākslas stundās" (darba vadītāja: vieslektore Ivanda Spulle-Meiere) un Diāna Šidlovska "Skolēnu ar dauna sindromu saskarsmes prasmju veicināšana dizaina un tehnoloģiju un datorikas mācību priekšmetos 8. klasē" (darba vadītāja: asociētā profesore Regīna Baltušīte).

Savukārt akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātnes" absolventiem pievienojās pieci jaunie speciālisti, kuri ieguva inženierzinātņu maģistra grādu. Par labākajiem darbiem maģistra eksāmenu komisijas atzina – Vladislava Butkeviča "Clinipack pakošanas mašīnas dozēšanas mezgla triboloģisko īpašību izpēte" (darba vadītāja: docente Daina Kanaška), Reiņa Grudula "Ceļu nomaļu apauguma skrēpera pētījumi" (darba vadītājs: profesors Imants Nulle), Vernera Celmiņa "Elektroenerģijas ieguve no loga rāmjos iebūvētiem saules bateriju moduļiem" (darba vadītāja: docente Liene Kanceviča) un Arvīda Majora "Elektroautobusa salona apsildes sistēmas risinājumi, izmantojot siltuma akumulāciju" (darba vadītājs: asociētais profesors Raimunds Šeļegovskis).

Šogad pieci absolventi saņēma arī diplomu par iegūto izglītību profesionālā maģistra studiju programmā "Karjeras konsultants", iegūstot profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikāciju. Kā labākā noslēguma darba autore tika uzteikta - Viktorija Ivanova-Čuvikina "Portfolio pieeja karjeras attīstības atbalstā pamatskolā" (darba vadītājs: lektors Jānis Pāvulēns).

Tāpat diplomu saņēma viena absolvente no akadēmiskās maģistra studiju programmas "Pedagoģija", iegūstot izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā. Un arī šīs absolventes Mairas Ezermanes "Valsts probācijas dienesta izlīguma procesa starpnieku neformālā izglītība" (darba vadītāja: asociētā profesore Irēna Katane) noslēguma darbs tika novērts ar teicami.

Tehniskās fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis absolventiem video sveicienā teic: "Mēs ļoti ceram, ka katrs no jums ir ieguvis noteiktas zināšanas, prasmes un atziņas, kas palīdzēs jūsu turpmākajā karjeras izaugsmē. Bez diplomiem katrs absolvents saņem arī fakultātes nozīmīti, kas simbolizē piederību Mehu saimei. Lai veiksme pavada jūs visus turpmākajās gaitās un vienmēr jūs esat pie mums laipni gaidīti."

Kopumā Tehnisko fakultāti šogad absolvēja 125 jaunie nozares profesionāļi, no tiem 11 diplomus saņēma ziemas izlaidumā. Kā nākamie diplomus saņems Lauksaimniecības fakultātes jaunie speciālisti, bet izlaidumu sērija noslēgsies 23. jūlijā, kad tiks sveikti Veterinārmedicīnas fakultātes absolventi.

Fotogrāfijas lejupielādēt iespējams šeit.

LLU vadības un Tehniskās fakultātes dekāna video sveiciens

Pievienots 22/06/2021