Pārlekt uz galveno saturu

Pirmā kursa studenti aicināti pieteikties stipendijai

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai veicinātu studējošo izaugsmes un pilnveides iespējas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pirmā kursa studenti aicināti no 1. līdz 19. augustam pieteikties LLU Attīstības fonda Artūra un Ērikas Gerhardu stipendijai.

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija LLU Attīstības fondā dibināta 2009. gadā un tai var pieteikties LLU reflektanti, vidējo vispārējo vai vidējo speciālo izglītību ieguvušie jaunieši, kuri izvēlējušies studēt LLU studiju programmās "Lauksaimniecība""Ainavu arhitektūra un plānošana""Būvniecība""Vide un ūdenssaimniecība""Zemes ierīcība un mērniecība""Lauksaimniecības inženierzinātne""Lietišķā enerģētika""Mašīnu projektēšana un ražošana""Kokapstrāde""Mežzinātne""Mežinženieris", "Pārtikas produktu tehnoloģija""Pārtikas kvalitāte un inovācijas" vai "Veterinārmedicīna".

Lai pieteiktos stipendijai, pretendentiem jāiesniedz elektroniskā veidā e-pastā: attistibasfonds@llu.lv šādi dokumenti:

  • pieteikuma anketa (parakstīta un ieskanēta PDF formātā);
  • dzīvesgājums (Curriculum Vitae) ar fotogrāfiju (word formātā);
  • divas līdz trīs rekomendācijas (ieskanētas PDF formātā) no vidējās izglītības iestādes direktora vai klases audzinātājas, ārpusskolas vai interešu izglītības iestādes par aktīvu sabiedrisko darbību, zemnieku saimniecības vai kādas citas organizācijas, kurā aktīvi darbojaties vai arī Latvijas Daugavas Vanagu organizācijas rekomendācija, ja ir saistība ar šo organizāciju (piem., vecāku aktīva darbība organizācijā), tādējādi to uzskatot par priekšrocību konkursā;
  • eseja kā Ingunai un Pēterim Ozoliem adresētu vēstuli, kurā sniegts īss apraksts par sevi, saviem studiju un nākotnes plāniem saistībā ar ieguldījumu Latvijas lauksaimniecībā, par motivāciju izvēlētās specialitātes apgūšanai (2-3 lpp.) (word formātā);
  • centralizēto eksāmenu sertifikāts (ieskanētu PDF formātā);
  • sekmju izraksts (ieskanētu PDF formātā).

Stipendijas konkurss notiek divās kārtās – pieteikšanās elektroniski un intervija ar stipendijas pretendentiem, kuri būs precīzi izpildījuši visus 1. kārtas nosacījumus. Stipendijas komisija lēmumu paziņo pretendentiem oktobrī svinīgā stipendiātu sveikšanas pasākumā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet: attistibasfonds@llu.lv.

Detalizēta informācija par stipendijām pieejama LLU mājaslapā: https://www.llu.lv/stipendijas.

Pievienots 03/08/2022