Pārlekt uz galveno saturu

Izlaidumā sveikti Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes absolventi

Attēla autors: No LLU arhīva

26. janvārī ziemas izlaidumu svinēja 39 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) jaunie speciālisti, no kuriem 24 absolvēja pamatstudiju un 15 – maģistra studiju programmas.

Izlaidumā klātesošos uzrunāja LBTU rektore Irina Pilvere: "Jūs esat vieni no pirmajiem, kuri šodien saņēma diplomus kā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes absolventi. Jūs variet būt lepni, ka esiet absolvējusi vienu no četrām Latvijas zinātnes universitātēm, jo tas ir kā apliecinājums mūsu darba kvalitātei ne tikai zinātnē un pētniecībā, bet arī studiju procesā. Paldies mācībspēkiem, kuri ieguldījuši savu darbu un devuši jums nepieciešamās zināšanas. Bet vislielākais paldies jāsaka mūsu absolventiem, jo jūs esiet pārvarējuši sevi un dažādus izaicinājumus. Ceļš līdz diplomu saņemšanai noteikti nav bijis viegls. Es ceru, ka jūs būsiet tie, kuri spēs risināt nozīmīgus tautsaimniecības izaicinājumus. Nekad neaizmirst par savu Alma Mater, kurā vienmēr būsiet gaidīti!" 

Diplomus pamatstudiju līmenī saņēma 15 akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Ekonomika" jaunie speciālisti, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. Studiju laikā absolventi ieguvuši zināšanas un prasmes pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, lai spētu risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos.

Šajā studiju programmā kā labākos noslēguma darbus komisija atzīmēja - Mārtiņa Gulbja "Jauno darbinieku - ārstniecības personu un medicīnas asistentu - adaptācijas process NMP dienesta BAC "Jelgava"" (darba vadītājs: docents, Dr.oec. Andrejs Lazdiņš), Julias Richmondas "Akciju sabiedrības "Aston Martin Lagonda Global Holdings" finanšu analīze" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec. Gunita Mazūre), Tatjanas Ajubovas "Pabalstu ģimenēm ar bērniem izvērtējums Latvijā" (darba vadītāja: lektore, Mg.oec., Baiba Mistre) un Elīnas Līgotnes "SIA "East Metal" ieņēmumu uzskaite un analīze" (darba vadītāja: lektore, Mg.oec. Evita Apsīte).

Augstākās izglītības diplomi izsniegti arī sešiem profesionālā bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" absolventiem, kuriem tika piešķirts profesionālais bakalaura grāds komercdarbībā un uzņēmuma vadībā, kā arī vadītāja kvalifikācija. Studentiem studiju laikā ir nodrošināta kvalitatīva profesionālā izglītība uzņēmumu un organizāciju vadībā, spēja noteikt un formulēt uzņēmuma vai organizācijas darbības pamatprincipus.

Noslēguma darbus komisija kā labākos darbu autorus atzīmēja – Ievas Ančevas "VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs" komerciālās rentabilitātes analīze" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec., Aina Muška), Rolanda Meldera "Personāla vadīšana SIA "Tukuma auto"" (darba vadītāja: lektore, MBA, Linda Groma) un Mārtiņa Rauziņa "AS "Sadales tīkls" stratēģijas analīze" (darba vadītāja: vieslektore, MBA Elīza Līga Līdaka).

Absolventu pulkam pievienojās arī divi pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas "Komerzinības" (2023./2024. studiju gadā uzņemšana studiju programmā netiks īstenota) beidzēji, iegūstot komercdarbības speciālista kvalifikāciju. Viņi ir ieguvuši pamatzināšanas un profesionālo pieredzi uzņēmējdarbībā, lai varētu strādāt saimnieciskās darbības sfērā, plānojot, administrējot, nodrošinot pakalpojumus un savstarpējās tiesības un pienākumus.

Šajā studiju programmā kā labāko kvalifikācijas darba autori komisija atzīmēja Elīnas Sirkeles darbu "Personāla vadība SIA "Itella logistics"" (darba vadītāja: vieslektore, MBA. Elīza Līga Līdaka).

Tāpat īpaši sveica "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija / Sociology of Organizations and Public Administration" ārvalstu absolventu Alfebīnu Ubaidullu Vadaju, kurš iegūst sociālo zinātņu bakalaura grāds socioloģijā. Viņš studiju laikā ieguvis zināšanas par sabiedrību, ekonomiku un politiku ir aktuālas visās dzīves jomās. Turklāt Alfebīns visā studiju laikā uzrādījis augstus sasniegumus un atbildību pret darbu, tādējādi ieguva izcilības jeb "sarkano" diplomu. Arī Alfebīna noslēguma darbu "Alcohol consumption among the students of Latvia University of Life Sciences and Technologies" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.phil. Signe Dobelniece) komijsia atzina kā labāko.

Diplomus saņēma deviņi profesionālās maģistra studiju programmas "Projektu vadība" absolventi, kuriem piešķirts profesionālais maģistra grādu projektu vadībā vai profesionālo maģistra grādu projektu vadībā un projektu vadītāja kvalifikācija. Augstākā līmeņa studiju programmas absolventi ir ieguvuši izpratni un zināšanas par projektu izstrādes, vadīšanas un vērtēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, informācijas tehnoloģiju izmantošanu projektu vadīšanā, kā arī projektu finanšu vadīšanu, kā arī zināšanas par cilvēkresursu vadību, kvalitātes vadību un programmām, kā arī par normatīvo aktu prasībām projektu vadības jomā.

Absolventu pulkam pievienojās arī seši profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" beidzēji. Studiju programmas absolventiem piešķirts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā (MBA) un organizācijas vadītāja kvalifikācija. Studiju laikā viņi ieguvuši prasmes un zināšanas, lai kļūtu par augsta līmeņa starpdisciplināru (lauksaimniecība, reģionālā attīstība, pārvaldības sistēmas, ražošana un pārstrāde) tautsaimniecības nozaru uzņēmējdarbības un vadīšanas speciālistiem ar augstākā līmeņa vadītāja kvalifikāciju.

Komisija kā labākos noslēguma darbu autorus izcēla - Sendijas Tomsones darbu "Proteīnaugu audzēšana Latvijas lauku saimniecībās" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. A. Dobele), Diānas Šabaikovičas darbu "Auzu graudu blakusproduktu reģenerācijas ietekme uz graudu pārstrādes uzņēmuma saimniecisko darbību" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec. Aina Muška) un Mārča Cīruļa darbu "Kokskaidu granulu ražošanas potenciāls Latvijas teritorijā" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec. Ināra Jurgena).

Visas fotogrāfijas no izlaiduma apskatīt un lejupielādēt iespējams, izmantojot šo saiti.

2023. gada janvārī LBTU absolventu pulkam pievienojās Tehniskās fakultātes, Vides un būvzinātņu fakultātes un Informācijas tehnoloģiju fakultātes jaunie speciālisti, savukārt ziemas izlaidumu sēriju noslēgs Meža fakultāte 17. februārī. Izlaidumi turpināsies jūnijā, kad diplomus saņems visu LBTU īstenoto studiju programmu absolventi.

Pievienots 26/01/2023