Pārlekt uz galveno saturu

ZEMES IERĪCĪBA UN MĒRNIECĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaurs zemes ierīcībā un mērniecībā un zemes ierīcības inženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
31.12.2022.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 980 eur
Nepilna laika studijās: 700 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
35

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Foto

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas, kā darboties ar nekustamo īpašumu un to novērtēt, uzmērīt teritoriju un būves pirms to projektēšanas, plānot teritorijas izmantošanu, hidroloģiju, vides aizsardzību un plānošanu u. c.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt LR ministrijās, Valsts zemes dienestā un tā nodaļās, pilsētu un pagastu pašvaldībās, mērniecības uzņēmumos un nekustamā īpašuma vērtēšanas uzņēmumos.

 VIDES UN BŪVZINĀTŅU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 

 IESKATS FAKULTĀTĒ

VISI STUDIJU KURSI

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LLU maģistra studiju programmās. Bez papildus prasībām:

Darba aizsardzība un drošībaEkonomikaInformācijas tehnoloģijasOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.oec. Vivita Puķīte
Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra
E-pasts: vivita.pukite@llu.lv
Tālrunis: 63026152

Vides un būvzinātņu fakultāte
Jelgava, Akadēmijas iela 19
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
www.vbf.llu.lv
E-pasts: vbfdek@llu.lv

Pievienots 08/01/2021