Pārlekt uz galveno saturu

Izlaidumā sumina Vides un būvzinātņu fakultātes jaunos inženierus

19. jūnijā LLU Aulā izlaidumā diplomus saņēma 79 zemes pārvaldības un mērniecības, vides un ūdenssaimniecības un būvniecības inženieri, no kuriem 60 veiksmīgi absolvējuši LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) pamatstudiju programmas, bet 19 absolvējuši augstākā līmeņa studiju programmas. Savukārt 15 ainavas arhitektūras studiju programmas absolventi, kuri arī iegūst augstāko izglītību VBF, savu izlaidumu svinēja jau janvārī.

“Visi šodienas absolventi ir inženieri tādās specialitātēs, kuras ir ļoti būtiskas Latvijas attīstībai. Lai arī mūsu fakultātes senākās specialitātes zemes ierīcībā un hidromeliorācijā pirms dažiem gadiem svinēja 70 gadu jubileju, kopš tās izveidotas LLU Jelgavā, tās joprojām ir jaunas, jo attīstās kopā ar digitālajām tehnoloģijām. Tās ir nemainīgi aktuālas, jo nepārtraukti notiek zemes plānošana un pārplānošana. Klimata pārmaiņu iespaidā arvien vairāk runāsim un risināsim ne tikai jautājumus, kas saistīti ar zemju nosusināšanu un aizsardzību pret plūdiem, bet arī zemju apūdeņošanu. Turklāt arī būvniecības jomā ir daudz jaunu izaicinājumu un tā vairs nevar pastāvēt bez digitālajām tehnoloģijām,” jauno absolventu turpmākās karjeras virzienu atklāja VBF dekāne Daiga Zigmunde.  

Bakalaura grādu būvniecībā un būvinženiera kvalifikāciju izlaidumā saņēma 19 studiju programmas “Būvniecība” absolventi. Savukārt 1. līmeņa studiju programmu “Būvniecība” un 2. līmeņa studiju programmu “Būvniecība” kopumā absolvēja 11 studējošie, tādējādi būvdarbu vadītāja kvalifikāciju ieguva 5 speciālisti un būvinženiera kvalifikāciju 6 speciālisti.

Izlaidumā diplomus saņēma arī fakultātes senākās specialitātes “Zemes ierīcība un mērniecība” 18 absolventi, kuri ieguvuši gan bakalaura grādu, gan zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju. Tāpat klātesošie sveica 12 jaunos  “Vide un ūdenssaimniecība” profesionālos bakalaurus, kuri ieguvuši vides inženiera kvalifikāciju.

Augstākā līmeņa studiju programmās “Būvniecība”un  “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” šogad maģistra grādu ieguvuši 19 absolventi.

Sveicot absolventus ar iegūtajiem diplomiem, dekāne Daiga Zigmunde īpašu pateicību izteica absolventu ģimenēm un draugiem, kuru atbalsts, mīlestība un sapratne ir daļa no saņemtajiem diplomiem. Turklāt absolventiem novēlēja mainīties līdzi ar pasauli un nepalikt šodienas punktā.

Turpināt savu attīstību pēc augstākās izglītības iegūšanas absolventiem ieteica LLU rektore Irina Pilvere: “Vien absolventi paši zina, cik daudz pūļu, darba, neatlaidības, negulētu nakšu un daudz cita ir bijis studiju laikā.  Sviniet šos svētkus un ceļu, ko esat veikuši līdz šodienai. Sviniet šodien un rīt! Sviniet saulgriežus! Bet nākamajā dienā pēc saulgriežiem izvirziet sev jaunus mērķus. Izglītības ceļš ir bezgalīgs un, lai sasniegtu jaunus mērķus, jums nāksies mācīties katru dienu.”

Kopumā Vides un būvzinātņu fakultāti 2018./2019. studiju gadā visos studiju līmeņos absolvējis 101 absolvents. Ziemas izlaidumā janvārī diplomus jau saņēma 21 absolvents.

Vairāk fotogrāfijas no izlaiduma lejuplādējamas šajā saitē turpmākās divas nedēļas.

Pievienots 19/06/2019