Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

14/10/2020

ERASMUS DAYS PUBLIC LAUNCH

October 16th, 2020

14:00 - 15:00

Register for…

02/10/2020

Projektu var iesniegt LLU ievēlēti vadošie pētnieki vai pētnieki ar doktora grādu, kuri projekta pieteikuma brīdī ir pabeiguši, šobrīd īsteno vai ir saņēmuši apstiprinājumu par rūpnieciska (lietišķa) pētījuma vai eksperimentālas izstrādes projekta uzsākšanu.

30/09/2020

Izglītība, tradīcijas, patikšana - tieši šādā secībā ir faktori, kas liek lielākai daļai patērētāju izvēlēties pārtikas produktus, ko tie lieto savā uzturā. Tieši zināšanas par pārtikas produktiem un valdošo situāciju saistībā ar pārtiku, tās nozari ļauj cilvēkiem izdarīt apzinātas izvēles. Jo lielāka informētība, jo labāk cilvēki saskata viņu rīcības un seku mijiedarbību, kā arī novērtē iespēju pozitīvi ietekmēt nākotni.

30/09/2020

Īstenojot projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/181 “Lopbarībā izmantojamo pākšaugu bioekonomiskās efektivitātes novērtējums” aktivitātes, tika apmeklētas trīs briežkopības saimniecības kaimiņvalstī Lietuvā. Brauciena laikā tika iepazīta dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas tehnoloģiju pieredze briežkopības saimniecībās. Vienlaikus ar saimniecību vadītājiem tika diskutēts par briežkopības produkcijas tirgu, produkcijas realizācijas iespējām Lietuvā, kā arī iespējamo…

30/09/2020

Šī gada sākumā LLU uzsāktajā pēcdoktorantūras pētījumā “’Īsšķiedru cementa kompozītu izmantošanas efektivitāte nesošo sienu konstrukcijās" (Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/487), kura mērķis ir izpētīt, kā ražot un būvēt nesošās sienu konstrukcijas efektīvāk, pievienojot betonam tērauda šķiedras, augusta beigās un septembrī galvenā uzmanība tika veltīta eksperimenta paraugu galējai plānošanai pirms došanas ražošanai. Pētniecībai nepieciešamos paraugus izgatavos projekta…

29/09/2020

Lielai daļai cilvēku bieži vien kārojas apēst kādu konditorejas izstrādājumu, kuri ir bagāti ar ogļhidrātiem un taukvielām. Tie abi sniedz mums tik vajadzīgo enerģiju. Tomēr uzglabāšanas laikā taukvielas bojājas, kas ir liels risks konditorejas izstrādājumu kvalitātei. Oksidēšanās rezultātā taukvielām ne tikai izmainās krāsa, garša, bet arī veidojas cilvēka organismam kaitīgas vielas. Līdz ar to bojātu taukvielu lietošana uzturā lielākās devās var izraisīt dažādus…

24/09/2020

Trešdien, 23.septembrī,  noslēdzās trīs dienu darbnīca iepriekš aprakstītā pārrobežu projekta LLI-444 Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage ietvaros.

 

The three-day workshop within the cross-border project LLI-444 Sustainable Integration of Novel Solutions into Cultural Heritage Sites/ NovelForHeritage ended on Wednesday, September 23.

15/09/2020

LLU ainavu arhitektūras un plānošanas, kā arī vides un ūdenssaimniecības specialitātes mācībspēki un studenti studiju procesa ietvaros devās uz Rēzekni, lai strādātu pie dabas resursu iekļaujošas tūrisma infrastruktūras plānošanas un lietus dārzu izveides. Šīs aktivitātes notiek sadarbībā ar Rēzeknes pašvaldību Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Promotion of water resource sustainability for tourism and attractiveness of CBC of Rēzekne…

14/09/2020

Specifiskā atbalsta mērķis ir stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir akadēmiskais personāls, doktoranti un ārvalstu akadēmiskais personāls.

Projekta iesnieguma termiņš - līdz 2020. gada 23. novembrim.

07/09/2020

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšana un finansējuma administrēšana" 9. punktu lai nodrošinātu pasākuma "Zinātnisko institūciju zinātnes izcilības un snieguma finansējuma nodrošinājums pētniecības specializācijas, izcilības un ietekmes stiprināšanai - vienotas akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un zinātnes un inovācijas…

24/08/2020

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) turpinās pēcdoktorantūras pētniecības projekta „Sūkalu pārstrāde pievienotās vērtības produktos pārtikas rūpniecībai un lauksaimniecībai” īstenošana. Pētījumi tiek veikti pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos…

19/08/2020

2020. gada 19. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludina pieteikšanos Baltijas Pētniecības programmas Latvijas konkursam, ko finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) granti.

 

20/07/2020

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana" projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir veicināt zināšanās balstītu, ilgtspējīgu un efektīvu…

29/06/2020

Mārrutku lapas jau izsenis tika lietotas, lai siltos laika apstākļos neļautu svaigai gaļai tik ātri sabojāties. Arī pēcdoktorantūras pētījumā Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/187 "Mārrutku bioloģiski aktīvo savienojumu izmaiņas tehnoloģiskos procesos un cilvēka gremošanas trakta in vitro modelī" bija liela ieinteresētība pārbaudīt un ar mūsdienīgām metodēm novērtēt šīs dabas veltes patieso vērtību.

29/06/2020

Šī gada sākumā LLU uzsākta pēcdoktorantūras pētniecības projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/487 “Īsšķiedru cementa kompozītu izmantošanas efektivitāte nesošo sienu konstrukcijās” īstenošana. Pētījuma mērķis ir izpētīt, kā ražot un būvēt nesošās sienu konstrukcijas efektīvāk, pievienojot betonam tērauda šķiedras.