Pārlekt uz galveno saturu

Aktualitātes un izsludinātie konkursi

05/04/2019

Tiek izsludināts Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības projektu konkurss. Konkursam var iesniegt pētījumu projektu pieteikumus visās zinātnes nozarēs. Projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās un zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki un akadēmiskais personāls. Projektā piedalās visu trīs Fonda dalībvalstu - Latvijas, Lietuvas un Taivānas, zinātnieki.

Projekta izpildes maksimālais laiks ir…

04/04/2019

2019. gada martā ir atvērti projektu pieteikumu konkursi Latvijas un Francijas sadarbības programmā OSMOZE un Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda ietvaros. Šo programmu mērķis ir veicināt sadarbību zinātnē starp programmās pārstāvēto valstu zinātniekiem atbalstot starptautisku pētniecības projektu īstenošanu.

29/03/2019

Tāpat kā no mārrutku (Armoracia rusticana L., dzimta: Brassicaceae) saknēm, arī no šo augu lapām ir iespējams iegūt sulu un kā blakusprodukti paliek mārrutku lapu spiedpaliekas. Pēcdoktorantūras pētījuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/187 "Mārrutku bioloģiski aktīvo savienojumu izmaiņas tehnoloģiskos procesos un cilvēka gremošanas trakta in vitro modelī" ietvaros, tās tika kaltētas sublimējot, izmantojot mikroviļņu vakuuma kaltēšanu un konvekcionālo kaltēšanu trīs…

29/03/2019

Ko nozīmē tūkstoškārt dzirdēt, lasīt vai redzēt “You Tube”? Lai saprastu, vislabāk ir doties uz vietu, no kuras nāk šī informācija un tikai tad, pašam esot tajā vidē, ir iespējams izprast izcelsmi, domāšanu un reālo situāciju. Taizeme ir viena pazīstamākajām valstīm, kur plaši lieto kukaiņus un kāpurus cilvēku uzturā. Ar jauniem iespaidiem un pieredzi atgriezusies no Taizemes Ilga Gedrovica, kas tur vairāk nekā trīs nedēļas pavadīja mobilitātē projekta “Jauni…

29/03/2019

Sākoties projekta otrajam īstenošanas gadam, uzsākta izpēte par lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām saimniecībās.

29/03/2019

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedra sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju piedalās ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” realizācijā. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un…

06/03/2019

Tiek izsludināta 2. pieteikšanās kārta programmā “LLU pētniecības programmas īstenošana” ar mērķi nodrošināt LLU stratēģijā apstiprināto pētniecības virzienu īstenošan kā arī veicināt LLU prioritāro pētniecības virzienu sekmīgu izpildi. Programmas mērķis sekmē maģistrantu doktorantu un jauno zinātnieku iesaisti zinātniskajā darbībā.

01/03/2019

2019. gada 6. martā plkst. 15.30 notiks tiešsaistes seminārs par projektu finansējuma iespējām un pieteikumu sagatavošanu pētniecības projektu konkursiem Kopējās programmēšanas iniciatīvās.

01/03/2019

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 3. atlases kārtu plānots izsludināt 2019. gada aprīļa beigās. Pētniecības pieteikumus varēs iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti.

20/02/2019

Izsludināta pieteikšanās vairākās Kopējās programmēšanas iniciatīvās (ERA-NET):

20/02/2019

2019. gada 5. martā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notiks informācijas diena "Apvārsnis 2020 finanšu noteikumi: kā pareizi īstenot", kurā no pirmavota - Eiropas Komisijas ekspertiem, būs iespējams uzzināt finanšu jautājumu nianses Apvārsnis 2020 projektos. Uz pasākumu aicinām programmas Apvārsnis 2020 projekta pieteicējus, projektu īstenotājus, kā arī ikvienu, kuram interesē uzzināt ko jaunu par programmas finanšu un juridiskajiem jautājumiem. 

24/01/2019

Līdz šī gada 2. aprīlim VIAA aicina iesniegt projektu pieteikumus Apvārsnis 2020 programmā "Zinātne sabiedrībā un sadarbībā ar to" (Science with and for Society, SwafS), kurā veido efektīvu sadarbību starp zinātni un sabiedrību, piesaista zinātnei jaunus talantus un apvieno zinātnisko izcilību ar sociālo atbildību. 

28/12/2018

Sācies otrais gads pētījumam par iespēju izmantot pārtikā sliekas (Lumbricinae) projekta “Jauni olbaltumvielu avoti pārtikai Latvijā” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/190) ietvaros. 

27/12/2018

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros tiek veikti pētījumi par mārrutku saknēm un lapām. Viens no šī pētījuma virzieniem ir mārrutku sakņu un lapu sulas iegūšana…