Pārlekt uz galveno saturu

Īsšķiedru cementa kompozītu izmantošanas efektivitāte nesošo sienu konstrukcijās (PD6)

ERAF
Projekta numurs
1.1.1.2/VIAA/3/19/487
Struktūrvienības kods
PD6

Būvniecībā arvien plašāk tradicionālo dzelzsbetonu, kas ir visvairāk izmantotais būvmateriāls, aizstāj ar īsšķiedrām stiegroti cementa kompozīti. Tā rezultātā vairākas būvju daļas, it īpaši grīdas, var tikt izbūvētas īsākā laika posmā, nodrošinot efektīvāku rezultātu. Tomēr joprojām ir nepieciešams paplašināt būvju projektētāju un būvnieku zināšanu bāzi, lai īsšķiedru cementa kompozīti tiktu izmantoti arī citās, t.sk. slodzi nesošajās konstrukcijās.

Šajā projektā tiks pētīta šķiedru ietekme uz betona sienu nestspēju, padziļināti pievēršot uzmanību šķiedru efektivitātei attiecībā uz galveno stiegru noturību un betona stiprību slodžu koncentrācijas vietā. Projekta ietvaros tiks veikti apjomīgi eksperimentālie pētījumi, izveidota brīvas pieejas rezultātu datubāze, sagatavota brošūra ar vadlīnijām konstrukciju projektētājiem. Visi pētījuma rezultāti tiks publicēti starptautiskajos zinātniskos žurnālos.

Iestādes loma projektā
Vadošais partneris
Sadarbības partneri
AS "MB Betons"
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Šī pētījuma mērķis ir novērtēt šķiedru efektu uz betona sienu slodžu nestspēju un analizēt iespēju samazināt tradicionālo stiegrojumu, lai palielinātu sienu ražošanas efektivitāti.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projekta izstrādes gaitā plānots veikt šādas aktivitātes:

1) Noteikt šķiedru ietekmi uz darba stiegru noturību. Tiks veikti eksperimentālie un teorētiskie pētījumi par šķiedru ietekmi uz sienās esošo darba stiegrojuma noturību un iespējām samazināt tradicionālo stiegrojuma daudzumu.

2) Analizēt šķiedru efektivitāti koncentrētu slodžu zonās. Tiks veikti eksperimentālie un teorētiskie pētījumi par iespējām samazināt tradicionālo stiegrojumu zonās, kur sienas tiek slogotas ar koncentrētiem spēkiem.

3) Veikt pilna mēroga šķiedru kompozīta sienu slogošanas pārbaudes. Tiks izgatavotas pilna mēroga sienas no īsšķiedru cementa kompozīta, kuras tiks pārbaudītas slogojot. Eksperimentālie rezultāti tiks salīdzināti ar dažādām aprēķina metodēm un paņēmieniem.

Projekta budžets

Kopējais finansējums EUR 133 806,00.

(ERAF finansējums EUR 113 735,10; valsts budžeta finansējums EUR 13 380,60; sadarbības partneru finansējums EUR 6 690,30).

Projekta īstenošanas aktualitātes:

Projekta vadītājs
Ulvis Skadiņš (VBF)
Projekta atslēgvārdi
Viedie materiāli, nesošās sienas, šķiedras, cementa kompozīti.
Projekta iestāde
LLU
Projekta resursi

Iekļauti visi dati, kas iegūti eksperimentālo pētījumu rezultātā šī projekta ietvaros.

Pievienots 06/01/2020