Pārlekt uz galveno saturu

LLU skoliņu piedāvājums skolēniem

VBF studenti

JAUNO BŪVDARBU VADĪTĀJU, BŪVUZRAUGU UN PROJEKTĒTĀJU SKOLA

2019. gada pavasarī LLU VBF tiks organizētas nodarbības skolēniem “Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā", uz kuru aicināti vidusskolēni un tehnikumu audzēkņi, kuri vēlas iepazīt Latvijas Lauksaimniecības universitāti un savu nākotnes profesiju.

Nodarbības organizēs LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) būvniecības specialitātes mācībspēki un studenti. Tiem jauniešiem, kuri ir izlēmuši pēc vidusskolas vai tehnikuma absolvēšanas sākt mācības Būvniecības studiju programmās, šī ir lieliska iespēja brīvā un nepiespiestā gaisotnē iepazīt studiju vidi, mācībspēkus un sagatavoties studijām. Taču tie, kuri vēl nav izlēmuši, kur studēt, skolas nodarbībās varēs pārliecināties par savu atbilstību izvēlētai profesijai. Dalība skolas nodarbībās ikvienam vidusskolēnam ir bez maksas.

Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā augstskolas speciālistu vadībā ikviens varēs gūt priekšstatu par būvinženiera, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un būvkonstrukciju projektētāja profesiju specifiku, turklāt atklās šī darba nozīmīgumu un atbildību, jo kvalitatīvai un drošai būvei ir jākalpo 50, 100 vai pat vairāk gadus.

Plānots, ka nodarbības notiks Vides un būvzinātņu fakultātē: sestdienās, no plkst. 11.00 – 14.00. Kopumā jaunajiem būvinženieriem paredzētas 4 nodarbības, kurās viņi iegūs punktus, un labākie, pēc sekmīgas vidusskolas vai tehnikuma absolvēšanas, iegūs tiesības studēt valsts budžeta finansētās vietās profesionālajā bakalaura studiju programmā "Būvniecība", kā arī studēt nepilna laika 1. vai 2. līmeņa profesionālajā studiju programmā "Būvniecība".  Minēto studiju programmu absolventiem pēc būvprakses pierādīšanas, būs iespējas iegūt Latvijas Būvinženieru savienības Būvprakses sertifikātus (būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā, u.c.), tādējādi veiksmīgi konkurējot darba tirgū.

Pieteikšanās: sazinoties ar vadītāju Sandru Gustu pa tālr. 29586012 vai rakstot e-pastu: sandra.gusta@llu.lv.

Darba plāns

VIDES INŽENIERU SKOLIŅA

Vides inženieru skoliņa noris sadarbībā ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Tie, kuri divus gadus apmeklē šo skoliņu un saņem gala vērtējumu 9 vai 10, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas izlaidumā saņem sertifikātu, kas nodrošina valsts finansētu vietu Vides un būvzinātņu fakultātē. Skoliņai aicināts pievienoties ikviens vidusskolnieks, ne tikai Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi.

Pieteikšanās: sazinoties ar Ingu Grīnfeldi, rakstot e-pastu: inga.grinfelde@llu.lv.

VIDES SKOLIŅA SADARBĪBĀ AR ZOOC VIDES IZGLĪTĪBAS CENTRU

Reizi mēnesī visas dienas garumā noris darbs ar skolnieku grupām. ZAAO nodrošina reģiona skolnieku transportu uz pasākumu un atpakaļ.

Pieteikšanās: sazinoties ar Ingu Grīnfeldi, rakstot e-pastu: inga.grinfelde@llu.lv.

JAUNO ZEMES IERĪKOTĀJU UN MĒRNIEKU SKOLA

22. martā jau trešo gadu durvis vērs Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola, kas ir izzinošs, izglītojoši izklaidējošs pasākums 10. – 12. klašu skolēniem. Piedalīties ir aicināts ikviens skolēns, kurš jūt interesi par zemes izmantošanu, teritorijas projektēšanu un plānošanu, nekustamo īpašumu un tā vērtēšanu, mērniecības pamatiem, mērniecības instrumentiem, kartēm un to izgatavošanu. Turklāt Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola ir laba iespēja iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, kuri studē zemes ierīcību un mērniecību, un iegūt informāciju par studijām un pētniecību.

Katrā no nodarbībām skolēni krāj punktus un labākie pirmo trīs vietu ieguvēji iegūs iespēju studēt valsts finansētās studiju vietās profesionālajā bakalaura studiju programmā Zemes ierīcība un mērniecība, izpildot LLU Uzņemšanas noteikumu nosacījumus pamatstudijās.

Pieteikšanās: līdz 22. martam, pieteikumu sūtot pa e-pastu: vivita.baumane@llu.lv vai zvanot 29113347

NEKLĀTIENES PROGRAMMĒŠANAS SKOLA

Informācijas tehnoloģiju fakultāte piedāvā mācības Neklātienes programmēšanas skolā ikvienam interesentam, kam ir interese par datorzinātnēm un vēlme individuāli apgūt programmēšanas iemaņas vai turpināt studijas nozarēs, kas saistītas ar datorzinātni un programmēšanu.

Vienlaicīgi ir iespējams apgūt vairākus kursus. Par katra kursa veiksmīgu beigšanu var saņemt sertifikātu, kas tiek nosūtīts pa pastu. Kurss ir veiksmīgi pabeigts, ja visi kontroldarbi ir nodoti atbilstoši kontroldarbu izpildes grafikam un ir ieskaitīti.

Vairāk informācijas: http://www.itf.llu.lv/lv/programmesanas-skola