Pārlekt uz galveno saturu

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Vairākus gadus pēc kārtas LLU sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru organizē Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu – konferenci, kas pulcē ap 200 skolēnu no visas Zemgales. Tā ir kļuvusi par gadskārtēju un skolēnu vidū gaidītu notikumu, kurā savus izstrādātos pētnieciskos darbus aizstāvēt ierodas visu Zemgales novadu un pilsētu labākie skolēni.

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa – konferences atsevišķu sekciju labākajiem un zinošākajiem skolēniem ir unikāla iespēja iestāties LLU ārpus konkursa. Izmanto savu iespēju – esi labākais un pirmais, un iestājies LLU ārpus konkursa!

Vairāk informācijas LLU Mūžizglītības centra mājaslapā.

Aktuālā informācija Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei 2020. gadā

Nozaru grupas nr. Nozaru grupa Nozares nr. Nozare Arbilstošas sekcijas nosaukums iepriekš (līdz 2018. gadam)
1. Dabaszinātnes 1.1. Matemātika Matemātika
1.2. Datorzinātnes un informātika* Informātika
1.3. Fizikālās zinātnes

Astronomija 

Fizika

1.4. Ķīmijas zinātnes Ķīmija
1.5. Zemes zinātne un ar to saistītās vides zinātnes**

Vides zinātne

Zemes zinātne un ekonomiskā ģeogrāfija

1.6. Bioloģijas zinātne*** Bioloģija
2. Inženierzinātnes 2.1. Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas Inženierzinātnes
2.2. Materiālzinātne
2.3. Vides inženierija
3. Medicīnas un veselības  3. Nozare netiek izdalīta Veselības zinātne
4.  Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes 4.1. Lauksaimniecība un mežsaimniecība Jaunums! 
4.2. Veterinārija
4.3. Citas lauksaimniecības zinātnes
5. Sociālās zinātnes 5.1. Psiholoģija Psiholoģija
5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība Ekonomika
5.3. Izglītības zinātne Pedagoģija
5.4. Socioloģija Socioloģija
5.5. Tiesību zinātnes Tieslietu zinātne
5.6. Politikas zinātne Politoloģija
5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija Zemes zinātne un ekonomiskā ģeogrāfija
6. Humanitārās un mākslas zinātnes 6.1. Vēsture un arheoloģija Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums
6.2. Valodniecība un literatūrzinātne

Latviešu literatūras zinātne un vēsture

Latviešu valodniecība

Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātne un vēsture

6.3. Filozofija, ētika un reliģija Filozofija
6.4. Mūzika un māksla 

Mākslas zinātne

Kulturoloģija

* izņemot datortehnikas izstrāde

** izņemot sociālos aspektus (ekonomiskā ģeogrāfija - pie sociālajām zinātnēm)

*** izņemot medicīnu un lauksaimniecību