Pārlekt uz galveno saturu

LLU skoliņu piedāvājums skolēniem

VBF studenti

JAUNO BŪVDARBU VADĪTĀJU, BŪVUZRAUGU UN PROJEKTĒTĀJU SKOLA

2019. gada aprīlī Vides un būvzinātņu fakultātē  tiks organizētas nodarbības skolēniem Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā, uz ko aicināti vidusskolēni un tehnikumu audzēkņi, kuri vēlas iepazīt LLU un ar būvniecību saistītās profesijas. Augstskolas speciālistu vadībā varēs gūt priekšstatu par būvinženiera, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un būvkonstrukciju projektētāja profesiju specifiku.

Nodarbībās būs iespēja krāt punktus un labākie, pēc sekmīgas vidusskolas vai tehnikuma absolvēšanas, iegūs tiesības studēt ārpus konkursa valsts finansētās vietās profesionālajā bakalaura studiju programmā "Būvniecība," kā arī studēt nepilna laika 1. vai 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".

Pieteikšanās: sazinoties ar vadītāju Sandru Gustu pa tālr. 29586012 vai rakstot e-pastu: sandra.gusta@llu.lv.

VIDES INŽENIERU SKOLIŅA

Vides inženieru skoliņa noris sadarbībā ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Tie, kuri divus gadus apmeklē šo skoliņu un saņem gala vērtējumu 9 vai 10, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas izlaidumā saņem sertifikātu, kas nodrošina valsts finansētu vietu Vides un būvzinātņu fakultātē. Skoliņai aicināts pievienoties ikviens vidusskolnieks, ne tikai Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi.

Pieteikšanās: sazinoties ar Ingu Grīnfeldi, rakstot e-pastu: inga.grinfelde@llu.lv.

VIDES SKOLIŅA SADARBĪBĀ AR ZOOC VIDES IZGLĪTĪBAS CENTRU

Reizi mēnesī visas dienas garumā noris darbs ar skolnieku grupām. ZAAO nodrošina reģiona skolnieku transportu uz pasākumu un atpakaļ.

Pieteikšanās: sazinoties ar Ingu Grīnfeldi, rakstot e-pastu: inga.grinfelde@llu.lv.

JAUNO ZEMES IERĪKOTĀJU UN MĒRNIEKU SKOLA

22. martā jau trešo gadu durvis vērs Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola, kas ir izzinošs, izglītojoši izklaidējošs pasākums 10. – 12. klašu skolēniem. Piedalīties ir aicināts ikviens skolēns, kurš jūt interesi par zemes izmantošanu, teritorijas projektēšanu un plānošanu, nekustamo īpašumu un tā vērtēšanu, mērniecības pamatiem, mērniecības instrumentiem, kartēm un to izgatavošanu. Turklāt Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola ir laba iespēja iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, kuri studē zemes ierīcību un mērniecību, un iegūt informāciju par studijām un pētniecību.

Katrā no nodarbībām skolēni krāj punktus un labākie pirmo trīs vietu ieguvēji iegūs iespēju studēt valsts finansētās studiju vietās profesionālajā bakalaura studiju programmā Zemes ierīcība un mērniecība, izpildot LLU Uzņemšanas noteikumu nosacījumus pamatstudijās.

Pieteikšanās: līdz 22. martam, pieteikumu sūtot pa e-pastu: vivita.baumane@llu.lv vai zvanot 29113347

NEKLĀTIENES PROGRAMMĒŠANAS SKOLA

Informācijas tehnoloģiju fakultāte piedāvā mācības Neklātienes programmēšanas skolā ikvienam interesentam, kam ir interese par datorzinātnēm un vēlme individuāli apgūt programmēšanas iemaņas vai turpināt studijas nozarēs, kas saistītas ar datorzinātni un programmēšanu.

Vienlaicīgi ir iespējams apgūt vairākus kursus. Par katra kursa veiksmīgu beigšanu var saņemt sertifikātu, kas tiek nosūtīts pa pastu. Kurss ir veiksmīgi pabeigts, ja visi kontroldarbi ir nodoti atbilstoši kontroldarbu izpildes grafikam un ir ieskaitīti.

Vairāk informācijas: http://www.itf.llu.lv/lv/programmesanas-skola