Pārlekt uz galveno saturu

LBTU skoliņu piedāvājums skolēniem

 JAUNO BŪVDARBU VADĪTĀJU, BŪVUZRAUGU UN PROJEKTĒTĀJU SKOLA

Ik gadu Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) tiek organizētas nodarbības skolēniem "Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā", uz kuru aicināti vidusskolēni un tehnikumu audzēkņi, kuri vēlas iepazīt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) un savu nākotnes profesiju.

Nodarbības organizē LBTU Vides un būvzinātņu fakultātes būvniecības specialitātes mācībspēki un studenti. Tiem jauniešiem, kuri ir izlēmuši pēc vidusskolas vai tehnikuma absolvēšanas uzsākt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā "Būvniecība" vai īsā cikla (1. līmeņa) profesionālā studiju programmā "Būvniecība", šī ir lieliska iespēja brīvā un nepiespiestā gaisotnē iepazīt studiju vidi, mācībspēkus un sagatavoties studijām. Taču tie, kuri vēl nav izlēmuši, kur studēt, skolas nodarbībās varēs pārliecināties par savu atbilstību izvēlētai profesijai. Dalība skolas nodarbībās ikvienam vidusskolēnam ir bez maksas.

Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā augstskolas speciālistu vadībā ikviens varēs gūt priekšstatu par būvinženiera, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un būvkonstrukciju projektētāja profesiju specifiku, turklāt atklās šī darba nozīmīgumu un atbildību, jo kvalitatīvai un drošai būvei ir jākalpo 50, 100 vai pat vairāk gadus.

Plānots, ka nodarbības norisināsies 2023. gada 11. martā, 18. martā un 25. martā (sestdienās) Vides un būvzinātņu fakultātē (Akadēmijas ielā 19, Jelgava). 

Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolas darba plāns pieejams, izmantojot šo saiti.

Kopumā jaunajiem būvinženieriem paredzētas 3 nodarbības, kurās viņi iegūs punktus, un labākie, pēc sekmīgas vidusskolas vai tehnikuma absolvēšanas, iegūs tiesības studēt valsts budžeta finansētās vietās profesionālajā bakalaura studiju programmā "Būvniecība", kā arī studēt īsā cikla (1. līmeņa) profesionālā studiju programmā "Būvniecība". Minēto studiju programmu absolventiem pēc būvprakses pierādīšanas, būs iespējas iegūt Latvijas Būvinženieru savienības Būvprakses sertifikātus (būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā, u.c.), tādējādi veiksmīgi konkurējot darba tirgū.

Pieteikšanās: sazinoties ar vadītāju Sandru Gustu pa tālr. 29586012 vai rakstot e-pastu: sandra.gusta@lbtu.lv.

JAUNO ZEMES IERĪKOTĀJU UN MĒRNIEKU SKOLA

10. - 12. klašu vidusskolēniem ir iespēja piedalīties Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolas konkursā, kas ir izzinošs, izglītojoši izklaidējošs pasākums jauniešiem, kurš jūt interesi par zemes izmantošanu, teritorijas projektēšanu un plānošanu, nekustamo īpašumu un tā vērtēšanu, mērniecības pamatiem, mērniecības instrumentiem, kartēm un to izgatavošanu. Turklāt Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola ir laba iespēja iepazīties ar līdzīgi domājošajiem, kuri studē zemes ierīcību un mērniecību, un iegūt informāciju par studijām un pētniecību.

Plānots, ka nodarbības norisināsies 2023. gada 11. martā, 25. martā un 8. aprīlī (sestdienās) no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Vides un būvzinātņu fakultātē (Akadēmijas ielā 19, Jelgava).

Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolas nodarbību plāns pieejams, izmantojot šo saiti.

Labākie pirmo trīs vietu ieguvēji iegūs iespēju studēt valsts finansētās studiju vietās profesionālajā bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība un mērniecība", izpildot LBTU Uzņemšanas noteikumu nosacījumus pamatstudijās.

Pieteikšanās: sazinoties ar Jolantu Luksu, rakstot e-pastu: jolanta.luksa@lbtu.lv.

Jaunums! JAUNO ĢEOINFORMĀTIĶU UN TĀLIZPĒTES PĒTNIEKU SKOLA

Vidusskolēniem ir iespēja piedalīties Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skolā, lai iepazīstinātu ar ģeoinformātikas speciālista darbu. Skola ir izzinošs, izglītojoši izklaidējošs pasākums, kurā vienkopus tiekas skolēni, kuri jūt interesi par ģeoinformātiku un tālizpēti, to pielietojumi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, transporta loģistikā. Jauno ģeoinformātikas speciālistu skola ir laba iespēja iepazīties ar līdzīgi domājošajiem un iegūt informāciju par studijām un pētniecību.

Plānots, ka nodarbības norisināsies 2023. gada 11. martā, 25. martā un 8. aprīlī (sestdienās) no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Vides un būvzinātņu fakultātē (Akadēmijas ielā 19, Jelgava).

Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skolas nodarbību plāns pieejams, izmantojot šo saiti.

Pieteikšanās: sazinoties ar Vitu Celmiņu, rakstot e-pastu: vita.celmina@lbtu.lv.

VIDES INŽENIERU SKOLIŅA

Vides inženieru skoliņa noris sadarbībā ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Tie, kuri divus gadus apmeklē šo skoliņu un saņem gala vērtējumu 9 vai 10, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas izlaidumā saņem sertifikātu, kas nodrošina valsts finansētu vietu Vides un būvzinātņu fakultātē. Skoliņai aicināts pievienoties ikviens vidusskolnieks, ne tikai Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi.

Pieteikšanās: sazinoties ar Ingu Grīnfeldi, rakstot e-pastu: inga.grinfelde@lbtu.lv.

VIDES SKOLIŅA SADARBĪBĀ AR ZAAO VIDES IZGLĪTĪBAS CENTRU

Reizi mēnesī visas dienas garumā noris darbs ar skolnieku grupām. ZAAO nodrošina reģiona skolnieku transportu uz pasākumu un atpakaļ.

Pieteikšanās: sazinoties ar Ingu Grīnfeldi, rakstot e-pastu: inga.grinfelde@lbtu.lv.

NEKLĀTIENES PROGRAMMĒŠANAS SKOLA

Informācijas tehnoloģiju fakultāte piedāvā mācības Neklātienes programmēšanas skolā ikvienam interesentam, kam ir interese par datorzinātnēm un vēlme individuāli apgūt programmēšanas iemaņas vai turpināt studijas nozarēs, kas saistītas ar datorzinātni un programmēšanu.

Vienlaicīgi ir iespējams apgūt vairākus kursus. Par katra kursa veiksmīgu beigšanu var saņemt sertifikātu, kas tiek nosūtīts pa pastu. Kurss ir veiksmīgi pabeigts, ja visi kontroldarbi ir nodoti atbilstoši kontroldarbu izpildes grafikam un ir ieskaitīti.

Mācības notiek neklātienes veidā laika periodā no 1. oktobra līdz 1. jūnijam, lietojot e-studiju vidi. 

Vairāk informācijas: http://www.itf.lbtu.lv/lv/programmesanas-skola

VIESMĪLĪBAS SKOLA

Vasarā Pārtikas tehnoloģijas fakultāte aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem piedalīties meistarklasēs un semināros par dažādām viesmīlības nozares tēmām: viesmīlības etiķete, kulinārā māksla, veselīgs uzturs, viesu apkalpošanas ABC, Jelgavas pilsētvides izpēte, kā arī būs ekskursijas uz viesmīlības uzņēmumiem un studentiskās dzīves iepazīšana.

2023. gada vasarā Viesmīlības vasaras skolas nodarbības plānotas no 12. līdz 15. jūnijam.

Organizē: Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura katedra, studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" īstenošanā iesaistītie mācībspēki.