Pārlekt uz galveno saturu

Nosaukums Sakārtot dilstošā secībā Fakultāte Veids Budžeta vietu skaits Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī Akreditēta līdz
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Doktora studijas 4 1000 - 2021-06-30
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Doktora studijas 4 1500 - 2022-06-30
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 25 1300 - 2022-06-30
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 17 1400 - 2022-06-30
Būvniecība Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 18 1200 - 2022-06-30
Būvniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 50 1100 - 2022-06-30
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2022-06-30
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2022-06-30
Būvzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 - 2022-06-30
Darba aizsardzība un drošība Meža Maģistra studijas - - 850 2024-06-30
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 60 780 - 2023-06-30
Dizains un amatniecība Tehniskā Pamatstudijas 25 850 650 2022-06-30
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 35 800 600 2024-06-30
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 50 800 - 2021-06-30
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 50 660 500 2021-06-30
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Doktora studijas 4 1170 - 2023-06-30
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Maģistra studijas 25 1020 - 2023-06-30
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 40 780 - 2023-06-30
Karjeras konsultants Tehniskā Maģistra studijas 15 750 - 2024-06-30
Kokapstrāde Meža Pamatstudijas 45 950 650 2022-06-30
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža Maģistra studijas 10 1070 - 2022-06-30
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža Doktora studijas 2 1220 - 2022-06-30
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 5 600 500 2021-06-30
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - - 450 2021-06-30
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Maģistra studijas 25 1070 - 2022-06-30
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Pamatstudijas 80 950 670 2022-06-30
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Doktora studijas 6 1220 - 2022-06-30
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Doktora studijas 6 1220 - 2022-06-30
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Pamatstudijas 70 950 650 2022-06-30
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Maģistra studijas 30 1070 - 2022-06-30
Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana (starpvalstu LV, LT un EST kopīgā) Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 10 1260 - 2021-06-30
Lietišķā enerģētika Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2022-06-30
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2022-06-30
Mežinženieris Meža Pamatstudijas 25 950 650 2022-06-30
Mežzinātne Meža Maģistra studijas 25 1070 - 2022-06-30
Mežzinātne Meža Pamatstudijas 35 950 - 2022-06-30
Mežzinātne Meža Doktora studijas 4 1220 - 2022-06-30
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 10 800 - 2024-06-30
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 660 - 2024-06-30
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas Maģistra studijas 7 950 - 2022-06-30
Pārtikas kvalitāte un inovācijas Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 20 950 - 2022-06-30
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 40 950 650 2022-06-30
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Doktora studijas 3 1300 - 2022-06-30
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Maģistra studijas 20 1100 - 2022-06-30
Pedagoģija Tehniskā Maģistra studijas - 750 - 2024-06-30
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā Pamatstudijas - - 450 2024-06-30
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 8 750 - 2021-06-30
Tehniskais eksperts Tehniskā Pamatstudijas - - 590 2022-06-30
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 7 750 - 2021-06-30
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas Maģistra studijas 10 1100 - 2022-06-30
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Pamatstudijas 50 1500 - 2022-06-30
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Doktora studijas 3 1875 - 2022-06-30
Vides inženierija Vides un būvzinātņu Doktora studijas 11 1250 - 2024-06-30
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 18 1200 - 2022-06-30
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2022-06-30
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2022-06-30
pamatstudijas
maģistra studijas
doktora studijas